O-STA

Dijaka ŠSGO Matija Stropnik in Vito Kumer ter dijak ERŠ Dejan Mežnarc so z raziskovalno nalogo osvojili PRVO ZLATO PRIZNANJE!

Velenje, 19. 5. 2022

SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2022

V ponedeljek, 16. maja 2022, je na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, potekalo 56. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2022. Dijaki ŠC Velenje so kot vedno dosegli odlične rezultate.

Naslov naloge je: KONSTRUKCIJA IN IZDELAVA PROTOTIPA MOBILNEGA SKENERJA ZA SKENIRANJE POŠKODOVANIH OKONČIN.

V sklopu raziskovalne naloge so izdelali napravo, ki lahko z enakomerno hitrostjo po naprej določeni poti premika 3D-skener okoli okončine. Preizkusili so enostavnost uporabe naprave s strani neusposobljenih uporabnikov. Preverili so, če je naprava primerna za uporabo na terenu. Vizualno so primerjali skene, narejene s pomočjo naprave in brez nje (narejene z roko). Ugotovili so, da lahko napravo uporablja večina (71 %) neusposobljenih operaterjev in da so njihovi skeni primerljivi z skenu usposobljenih uporabnikov. Naprava se lahko brez težav prenaša na razne lokacije in različne površine, ne potrebuje zunanjega napajanja, zato je primerna za uporabo na terenu. Skeniranje okončin s pomočjo naprave je lažje in hitrejše, končni skeni so boljše kvalitete kot pri skeniranju "na roko".

Mlada raziskovalca Filip Pačnik in Nik Žlebnik Jančič sta osvojila srebrno priznanje in v svoji raziskovalni nalogi Prenesimo energijo vetra zapisala.

Težnja k energetski neodvisnosti, dosegljivosti in prenosljivosti se aktivno stopnjuje. Nazori dolgoročnosti odsevajo le konstanto večavo električne potrošnje in dvigovanje cen energije. Akti gospodarskih organizacij izpostavljajo iniciativo razvoja in vpeljavo postopkov eksplotacij čistih virov energije. V številnih razvitih državah funkcionirajo javni skladi, zavezani finančni podpori projektiranju in gradnji elektrarn na obnovljive vire energije tako gospodinjstvom kot gospodarskim subjektom. Številni odjemalci prenosnih ali distribucijskih omrežij skušajo obnoviti pogodbene odnose s ponudnikom električne energije s postavitvijo lastniških elektrarn. Prepričljiva rešitev, toda povračilna doba kompletnih elektrarn, navezujoča na komplekse manjše potrošnje (začasna bivališča, premični objekti, izgradljiva prenočišča, bivalniki, avtodomi, pikniške lože, ločeni kletni prostori) je neredko krepko daljša od idealne. Izdelava cenovno dostopne individualne elektrarne bi drastično zmanjšala komunalne stroške.

Čestitamo!

Klemen Hleb

Elektro in računalniška šola

ŠC Velenje