O-STA

Enota Cirkovce Vrtca Velenje ostaja tudi drugo šolsko leto

3. junij 2022

Na majski seji sveta so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje potrdili predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023, ki omogoča obstoj oddelka Vrtca Velenje v Cirkovcah, kljub temu, da je v njem manj otrok od predpisanega normativa (prostorski normativ za takšen oddelek je 10 otrok).

Starši otrok in predstavniki Krajevne skupnosti Cirkovce so na ustanoviteljico vrtca Mestno občino Velenje naslovili prošnjo za ohranitev oddelka v Cirkovcah. Glede na potrebe in razmere v Krajevni skupnosti Cirkovce bomo tako tudi v šolskem letu 2022/23, kot v preteklih letih, uporabili zakonsko možnost določitve nižjega normativa števila otrok v oddelku in omogočili, da se v enoto v Cirkovcah lahko vpiše najmanj 6 otrok in sicer za dnevni program.

Dodatna razlika za naš proračun zaradi manjšega vpisa otrok v enoti Cirkovce je 2.577,80 evra mesečno oz. v celotnem šolskem letu 2022/23 približno 30.933,60 evra, saj je ustanoviteljica dolžna po zakonodaji kriti stroške do polnega normativa.

Krajani Cirkovc so s pomočjo Mestne občine Velenje v letu 2013 poskrbeli za obnovo prostorov podružnične šole in enote vrtca. V letu 2018 je Podružnična osnovna šola Cirkovce začasno zaprla svoje prostore, vendar je vrtec kljub temu še vedno deloval. Mestna občina Velenje je v tem času sanirala sanitarije, zamenjala talne obloge in prenovila stene, v lanskem letu tudi zamenjava toplote črpalke. Krajani pravijo, da predstavlja vrtec, odkar je šola začasno zaprta, srce kraja, kar jim daje tudi občutek medgeneracijske povezanosti med krajani in s tem energijo in moč za premagovanje različnih stresnih situacij sodobnega časa. Z izgubo enote vrtca bi marsikateri otrok ostal doma in bi bil prikrajšan potrebnega razvojnega programa in družbe sovrstnikov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

eis MESTNA Wage Cle: OBCINA oS sc VELENJE VELENIE Ve WWW.VELENJE.SI a MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si
2 % wee é MESTNA PSSES ose OBCINA VELENJE =o2° VELENJE § oe - MESTOS SRCEM @: oe 1p a= WWW.VELENJE.SI Fee (% qe SPOROCILO ZA JAVNOST MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si