O-STA

Uspešno zaključena že 13. konferenca TRIPLE I in suicidology 2022

V prostorih Univerze na Primorskem se je v sredo, 1. junija 2022, uspešno zaključila konferenca TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji. Dvodnevni dogodek je organiziral Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za preučevanje samomora (UP IAM SCSR) v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.

Konferenca je bila letos izvedena v hibridni obliki - v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih Univerze na Primorskem, kjer so predavanja spremljale tudi nadobudne študentke podiplomskih študijskih programov Psihologija in Biopsihologija, ki se uspešno izvajata na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit).

Namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSR) izr. prof. dr. Vita Poštuvan je o hibridni izvedbi konference povedala: "Spletna izvedba omogoča, da se dogodka udeležijo ljudje iz najrazličnejših delov sveta. Na letošnji, že 13. izvedbi konference, smo imeli udeležence iz približno 35 držav. Osebno sem najbolj vesela tistih, ki nas spremljajo iz držav v razvoju, saj se najverjetneje klasične oblike konference ne bi mogli udeležiti. S spletno izvedbo dogodka smo vsem poslušateljem omogočili pridobijo visokokakovostne informacije iz prve roke. Njihovo zadovoljstvo in prenos naučenega v prakso za preprečevanje samomora osmišlja tudi naše delo in nadaljevanje tradicionalnega dogodka."

Vsem udeležencem konference so z nagovorom izrazili dobrodošlico prof. dr. Diego De Leo, predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika ter prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Letošnji program je vključeval teme s področja raziskovanja samomora in kliničnega dela s samomorilnimi osebami. K poglobitvi programa so s svojim sodelovanjem prispevali tudi mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije Prof. Stephen Platt, Prof. David Gunnell, Prof, Holly C. Wilcox, Prof. Danuta Wasserman, Prof. Kairi Kõlves, Prof. Lanny Berman, Prof. David A. Jobes, Prof. Nicola Veronese, in drugi.

Dr. Vita Poštuvan je povzela svoje vtise še z zaključno mislijo: "Letošnji program je ponovno nudil obilico strokovne debate. Poleg klasičnih tem, ki naslavljajo samomorilno vedenje in dejavnike tveganja, kot so čas covid epidemije, socialni dejavniki, osamljenost, tvegane skupine ljudi (mladostniki), smo v letošnjem programu združili pomembne vsebine o raziskovalnih metodah, etiki in ocenjevanju ter ukrepanju v kliničnih situacijah. Program je bil nadvse bogat, udeleženci po koncu pa izjemno zadovoljni."

Vabimo vas k ogledu spletnega portala ŽivŽiv?!, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami.

Več fotografij dogodka si lahko ogledate na Facebook in Instagram profilu Inštituta Andrej Marušič (UP IAM).

USPEŠNO ZAKLJUČENA ŽE 13. KONFERENCA TRIPLE I IN SUICIDOLOGY 2022

V prostorih

Univerze na Primorskem

se je v sredo,

1. junija 2022

, uspešno zaključila konferenca

TRIPLE

i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji

. Dvodnevni dogodek je organiziral Inštitut Andrej Marušič,

Slovenski center za preučevanje samomora (

UP IAM SCSR

) v sodelovanju s skladom

De Leo Fund Onlus

.

Konferenca je bila letos izvedena v hibridni obliki

-

v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih

Univerze na Primorskem, kjer so predavanja spremljale tudi nadobud

ne študentke podiplomskih

študijskih programov

Psihologija

in

Biopsihologija

, ki se uspešno izvajata na Fakulteti za matematiko,

naravoslovje in informacijske tehnologije (

UP Famnit

).

Namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora

(

SCSR

)

izr. prof. dr. Vita

Poštuvan

je o hibridni izvedbi konference povedala:

"Spletna izvedba omogoča, da se dogodka udeležijo

ljudje iz najrazličnejših delov sve

ta. Na letošnji, že 13. izvedbi konference, smo imeli udeležence iz

približno 35 držav. Osebno sem najbolj vesela tistih, ki nas spremljajo iz držav v razvoju, saj se

najverjetneje klasične oblike konference ne bi mogli udeležiti. S spletno izvedbo dogodka

smo vsem

poslušateljem omogočili pridobijo visokokakovostne informacije iz prve roke. Njihovo zadovoljstvo in

prenos naučenega v prakso za preprečevanje samomora osmišlja tudi naše delo in nadaljevanje

tradicionalnega dogodka."

Vsem udeležencem konference so z nagovorom izrazili dobrodošlico

pro

f. dr. Diego De Leo

,

predstojnik

Slovenskega centra za raziskovanje samomora in

izr. prof. dr. Vita Poštuvan

, namestnica predstojnika ter

prof. dr. Klavdija Kutnar

, rektorica Univerze na Primorskem.

Letošnji program je vključeval teme s področja raziskova

nja samomora in kliničnega dela s

samomorilnimi osebami. K poglobitvi programa so s svojim sodelovanjem prispevali tudi mednarodno

priznani strokovnjaki s področja suicidologije Prof. Stephen Platt, Prof. David Gunnell, Prof, Holly C.

Wilcox, Prof. Danuta

Wasserman, Prof. Kairi Kõlves, Prof. Lanny Berman, Prof. David A. Jobes, Prof.

Nicola Veronese, in drugi.

Dr. Vita Poštuvan je povzela svoje vtise še z zakljuèno mislijo:

"Letošnji program je ponovno nudil obilico

strokovne debate. Poleg klasiènih tem, ki

naslavljajo samomorilno vedenje in dejavnike tveganja, kot so

èas covid epidemije, socialni dejavniki, osamljenost, tvegane skupine ljudi (mladostniki), smo v letošnjem

programu združili pomembne vsebine o raziskovalnih metodah, etiki in ocenjevanju ter uk

repanju v

kliniènih situacijah. Program je bil nadvse bogat, udeleženci po koncu pa izjemno zadovoljni."

Vabimo vas k ogledu spletnega portala

ŽivŽiv?!

, kjer o duševnem zdravju in samo

moru pišejo

strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami.

Veè fotografij dogodka si lahko ogledate na

Facebook

in

Instagram

profilu Inštitu

ta Andrej Marušiè (UP

IAM).

USPEŠNO ZAKLJUČENA ŽE 13. KONFERENCA TRIPLE I IN SUICIDOLOGY 2022

V prostorih Univerze na Primorskem se je v sredo, 1. junija 2022, uspešno zaključila konferenca TRIPLE

i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji. Dvodnevni dogodek je organiziral Inštitut Andrej Marušič,

Slovenski center za preučevanje samomora (UP IAM SCSR) v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.

Konferenca je bila letos izvedena v hibridni obliki - v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih

Univerze na Primorskem, kjer so predavanja spremljale tudi nadobudne študentke podiplomskih

študijskih programov Psihologija in Biopsihologija, ki se uspešno izvajata na Fakulteti za matematiko,

naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit).

Namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSR) izr. prof. dr. Vita

Poštuvan je o hibridni izvedbi konference povedala: "Spletna izvedba omogoča, da se dogodka udeležijo

ljudje iz najrazličnejših delov sveta. Na letošnji, že 13. izvedbi konference, smo imeli udeležence iz

približno 35 držav. Osebno sem najbolj vesela tistih, ki nas spremljajo iz držav v razvoju, saj se

najverjetneje klasične oblike konference ne bi mogli udeležiti. S spletno izvedbo dogodka smo vsem

poslušateljem omogočili pridobijo visokokakovostne informacije iz prve roke. Njihovo zadovoljstvo in

prenos naučenega v prakso za preprečevanje samomora osmišlja tudi naše delo in nadaljevanje

tradicionalnega dogodka."

Vsem udeležencem konference so z nagovorom izrazili dobrodošlico prof. dr. Diego De Leo, predstojnik

Slovenskega centra za raziskovanje samomora in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika ter

prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Letošnji program je vključeval teme s področja raziskovanja samomora in kliničnega dela s

samomorilnimi osebami. K poglobitvi programa so s svojim sodelovanjem prispevali tudi mednarodno

priznani strokovnjaki s področja suicidologije Prof. Stephen Platt, Prof. David Gunnell, Prof, Holly C.

Wilcox, Prof. Danuta Wasserman, Prof. Kairi Kõlves, Prof. Lanny Berman, Prof. David A. Jobes, Prof.

Nicola Veronese, in drugi.

Dr. Vita Poštuvan je povzela svoje vtise še z zaključno mislijo: "Letošnji program je ponovno nudil obilico

strokovne debate. Poleg klasičnih tem, ki naslavljajo samomorilno vedenje in dejavnike tveganja, kot so

čas covid epidemije, socialni dejavniki, osamljenost, tvegane skupine ljudi (mladostniki), smo v letošnjem

programu združili pomembne vsebine o raziskovalnih metodah, etiki in ocenjevanju ter ukrepanju v

kliničnih situacijah. Program je bil nadvse bogat, udeleženci po koncu pa izjemno zadovoljni."

Vabimo vas k ogledu spletnega portala ŽivŽiv?!, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo

strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami.

Več fotografij dogodka si lahko ogledate na Facebook in Instagram profilu Inštituta Andrej Marušič (UP

IAM).