O-STA

Slovenski muzeji in galerije leta 2020 pripravili manj razstav, tudi obisk manjši

Muzeji in galerije v Sloveniji so leta 2020 v svojih prostorih pripravili 893 razstav in dodatno 185 e-razstav za virtualni prostor.

Izrazit vpliv pandemije covida-19

Okrog 94 % muzejev in galerij je sporočilo, da je bila v letu 2020 njihova dejavnost okrnjena, hkrati pa jih je 73 % tudi odgovorilo, da je situacija spodbudila druge oblike dejavnosti v muzejih in galerijah. Muzeji in galerije so torej pripravili manj razstav, 893 razstav, medtem ko jih je bilo v letu pred tem 1.406. Pandemija covida-19 je v tem letu skrčila njihovo dejavnost: po številu razstav za več kot tretjino, po številu obiskovalcev razstav pa za skoraj dve tretjini.

Vsako razstavo si je ogledalo v povprečju nekaj več kot 1.100 obiskovalcev, leto prej pa skoraj 2.000.

Muzeje in galerije smo prvič vprašali še po številu e-razstav, tj. kuratorsko oblikovanih in vsebinsko zaključenih celot, posebej narejenih in objavljenih za virtualni prostor. V letu 2020 je bilo takih e-razstav 185, obisk pa je bil ocenjen na več kot 650.000 e-ogledov.

V drugih ustanovah so slovenski muzeji in galerije gostovali z 211 razstavami. 80 % teh gostovanj je bilo v drugih slovenskih krajih, 35 razstav v drugih državah članicah EU, 5 razstav pa je bilo pripravljenih v državah zunaj EU.

Kulturno bogastvo muzejev in galerij

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so hranili okrog 8,7 milijona muzejskih oziroma galerijskih predmetov; 57 % teh predmetov je bilo inventariziranih. Med vizualnimi oziroma likovnimi predmeti so skoraj 92-odstotni delež predstavljale fotografije.

Muzeji in galerije so za odkup predmetov namenili skoraj 520.000 evrov, vrednost pridobljenih predmetov pa so ocenili na več kot 2,4 milijona evrov.

Izobraževalni programi muzejev in galerij

Številni muzeji in galerije pripravljajo za obiskovalce razstav različne delavnice, vodene oglede, interaktivne dogodke, predavanja, pogovore ipd. Vpliv ukrepov, povezanih z zajezitvijo pandemije, je bil tudi pri tej dejavnosti izrazit.

Je dostop do muzejev omogočen vsem?

Gibalno oviranim osebam je leta 2020 popolnoma ustrezno urejen dostop do razstavnih in prireditvenih prostorov omogočalo 27 muzejev in galerij, 53 jih dostop delno uredilo, 13 pa se jih še ni lotilo prilagajanja dostopa.

Senzorno oviranim osebam je bil dostop do omenjenih ustanov na voljo v še manjšem obsegu: popolnoma urejen dostop jih je imelo 9, delno urejenega 37, v preostalih 46 pa ga še niso urejali.

Muzejski in galerijski delavci

V vseh 93 muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah, zajetih v raziskovanje, je delalo 1.035 zaposlenih oseb (v 2019: 1.048) in 1.629 zunanjih sodelavcev (v 2019: 2.014). Od redno zaposlenih jih je bilo 11,6 % mlajših od 35 let in večina (930) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom.

Kako se financirajo muzeji in galerije?

Skupni prihodki muzejev in galerij so znašali 50,6 milijona evrov (v 2019: 55,6 milijona), celotni stroški za izvajanje slovenske muzejske in galerijske dejavnosti pa 50,7 milijona (v 2019: 54,0 milijona).