O-STA

Nelegalna trgovina v času varnostne krize in vojne v Ukrajini je resen izziv za države Zahodnega Balkana

Nelegalna trgovina v času krize predstavlja izjemno velike vsote izgubljenih davkov, spodbuja kriminalne in teroristične organizacije ter ustvarja številne žrtve in ranljive posameznike. V okviru mednarodne tematske konference, ki jo je organiziral CPOEF v sodelovanju s pomembnimi regionalnimi strokovnjaki, finančnimi forenziki, predstavniki organov pregona, ministrstev za notranje zadeve in finančnih uprav držav iz Zahodnega Balkana, so predstavili kriminalne poti, dimenzijo škodljivih praks in nujne ukrepe za preprečitev in zmanjševanje posledic nelegalne trgovine s tobakom.

Raziskovalni projekt PMI Impact, ki je vključeval tudi finančne forenzike, je vodila Univerza v Ljubljani, sodelovali pa sta tudi ekipi raziskovalcev Univerze v Leuvnu ter raziskovalcev Univerze Nazarbayev iz Kazahstana, saj je bil eden izmed ciljev projekta identificirati ključne okoliščine za razvoj nelegalne trgovine s tobakom ter identificirat najbolj pomembne tihotapske poti v Aziji, Evropi ter regiji Zahodnega Balkana. Drugi cilj projekta je bila identifikacija učinkovitih pristopov in orodja za boj proti nelegalni trgovini s cigaretami, s tem da so za primerjavo raziskovalci vzeli tiste države, ki so na tem področju učinkovite, uspešne in imajo temu primerno tudi ustrezne strokovne in zakonske podlage. Tretji cilj projekta je bila nadgradnja kompetenc in znanja na področju odkrivanja nelegalne trgovine s tobakom. Tako so v osmih državah Zahodnega Balkana pripravili izobraževanja in delavnice za strokovnjake, predstavnike ministrstev za notranje zadeve ter predstavnike obmejnih organov pregona in carine. Konkretno znanje in strokovno opolnomočenje ekip na terenu za preprečevanje tihotapljenja s tobakom po celem Zahodnem Balkanu je bil tudi pomemben praktičen doprinos tega projekta.

Vodilni raziskovalec na projektu je bil prof. dr. Jože P. Damjan iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je ob zaključku projekta povedal:" Ugotovili smo, da so idealni razlogi za razmah nelegalne trgovine s cigaretami sledeči: visoka cena, razlike v prihodkih, delujoč trg sive ekonomije in vzpostavljene nelegalne poti. Na podlagi agregatnih podatkov in njihove analize po državah, smo na primer za Slovenijo ugotovili, da kar 2/3 nelegalnih cigaret v Sloveniji izvira iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Turčije in Grčije. Za ostale države v regiji smo ugotovili, da je v največji meri izvor nelegalnih cigaret Ukrajina, Rusija, Romunija in Bolgarija".

Več o vzrokih za nove tihotapske poti, praksah organov pregona držav v regiji ter predlaganih rešitvah, si lahko preberete v sporočilu za javnost, ki ga prilagamo.

Konferenco pa si lahko ogledate tudi na tem linku: https://youtu.be/1-1QIaHcoKU

Upam, da boste to aktulano tematiko, povezano z varnostno krizo in vojno v regiji, uredniško pokrili in tematiko poglobili.

Za kontakt do sogovornikov nas prosim kontaktirajte na spodnji email: cpoef@ef.uni-lj.si