O-STA

Slovenske raziskovalke pomagale kolegom iz Južnoafriške republike v boju proti trsni rumenici

15. junij 2022

Vinogradniki se po celem svetu soočajo z nižjimi pridelki ali celo izgubo trt zaradi bolezni imenovanih trsne rumenice. Bolezni poznamo tudi v Sloveniji. Povzročajo jih različne fitoplazme, ki jih med rastlinami prenašajo škržatki in bolščice iz reda Hemiptera. Trenutno proti tem boleznim nimamo prave obrambe. Z insekticidi poskušamo zmanjšati število prenašalcev, da okužijo čim manj novih rastlin. Ko pa so enkrat rastline okužene, jih v večini primerov lahko le še izrujemo in uničimo.

"Ker je uporaba insekticidov precej ne-trajnosten ukrep in ker je ruvanje trt za pridelovalce najslabši možen ukrep, moramo biti prepričani, da so rastline res okužene z nevarnimi fitoplazmami in so zato ti ukrepi resnično upravičeni," bistvo problema opiše prof. dr. Marina Dermastia.

"Tu pa nastane težava, saj lahko trto okužuje hkrati več različnih patogenov, ki niso enako nevarni, a povzročajo podobna bolezenska znamenja. Prav tako potrebujemo specifične teste za najbolj nevarne patogene, da lahko ugotovimo, katere žuželke jih prenašajo, in insekticide proti njim uporabljamo bolj ciljano, v čim manjših količinah," je povedala dr. Tanja Dreo, ki je bila ena od raziskovalk NIB, ki je sodelovala v pravkar zaključenem EU-projektu Tropicsafe (https://www.tropicsafe.eu/), kjer so se ukvarjali z ekonomsko pomembnimi bakterijskimi boleznimi palm, agrumov in trte v tropskih in subtropskih regijah, njihovimi prenašalci ter razvojem hitrih metod za njihovo detekcijo.

Nacionalni inštitut za biologijo, ki se odlikuje po odličnem znanju in opremi za razvoj metod za natančno diagnostiko povzročiteljev rastlinskih bolezni, je v EU-projektu Tropicsafe razvil test za določanje specifičnega seva fitoplazme 'Candidatus Phytoplasma asteri', ki v vinogradih Južnoafriške republike povzroča največ škode. Test temelji na metodi LAMP (ang. loop-mediated isothermal amplification), prilagojeni tudi za določanje patogena na terenu.

"Zelo pomembno je, da smo poleg tega razvili tudi generičen pristop, s katerim bodo lahko v bodoče naši kolegi iz Južnoafriške republike in drugod sami razvili podobne teste za druge nevarne fitoplazme. Pristop namreč upošteva omejitve, s katerimi se srečujemo strokovnjaki, saj zahteva le osnovna znanja računalništva," je poudarila dr. Špela Alič, ki je v projektu opravila največ laboratorijskega dela.

Razvoj testa je objavljen v odlični znanstveni reviji s področja rastlinske patologije Plant Disease.

FOTO: Izola, vinska trta, okužena z zlato trsno rumenico (Petra Nikolić)