O-STA

Vabilo na tiskovno konferenco

Spoštovani, vljudno Vas vabimo na novinarsko konferenco, jutri,

v torek, 28. februarja 2006, ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.

Tokrat smo pripravili:

ˇ pregled aktualnih dogodkov iz dejavnosti državnega statističnega urada:

spregovorila bo generalna direktorica mag. Irena Križman;

ˇ analizo trga dela v Sloveniji v letu 2005:

Bruto plače so se v povprečju v letu 2005 glede na 2004 povečale za 4,8 %, neto za 6,1 %, realno pa za 2,2 %. Decembra 2005 je bilo v primerjavi z decembrom 2004 za 0,8 % več delovno aktivnih prebivalcev in za 2,0 % več brezposelnih - skupno je bila stopnja registrirane brezposelnosti v lanskem decembru 10,2-odstotna, pri moških 8,6-odstotna in pri ženskah 12,2-odstotna. Podrobne podatke o slovenskem trgu dela bo predstavila Tatjana Novak, vodja oddelka za statistiko trga dela.

Veselimo se Vaše udeležbe, nasvidenje jutri.