O-STA

Častna omemba za članek "Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials" na konferenci EICS

Na konferenci EICS (Engineering Interactive Computing Systems), ki se je v zadnjih dnevih junija odvijala v mestu Valbonnu v Franciji, je članek "Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials" prejel častno omembo. Nagrado je prevzel eden izmed avtorjev, izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

Ostali avtorji članka so še asist. Nuwan T. Attygalle, izr. prof. dr. Matjaž Kljun (oba z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT), prof. dr. Christian Sandor (Univerza Pariz-Saclay) in izr. prof. dr. Luis A. Leiva (Univerza v Luksemburgu).

EICS je letna mednarodna konferenca, posvečena inženiringu uporabnih in učinkovitih interaktivnih računalniških sistemov. Večina raziskovalnega dela, predstavljenega na EICS, se osredotoča na metode, procese, tehnike in orodja, ki podpirajo specifikacijo, načrtovanje, razvoj in uvajanje interaktivnih sistemov. Zbornik konference izdaja ACM (Association for Computing Machinery) in je objavljen v ACM Digital Library.

Celoten članek je dostopen tukaj.

ČASTNA OMEMBA ZA ČLANEK "SOLIDS ON SOLI: MILLIMETRE

-

WAVE RADAR SENSING

THROUGH

MATERIALS

"

NA KONFERENCI EICS

Na konferenci

EICS

(Engineering Interactive Computing Systems), ki se je v zadnjih dnevih junija

odvijala v mestu Valbonnu

v Franciji, je članek

"Solids on Soli: Millimetre

-

Wave Radar Sensing

through Materials

"

prejel častno omembo. Nagrado je prevzel eden izmed avtorjev

,

izr. prof.

dr.

Klen Čopič Pucihar

z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

Ostali avtorji članka so še

asist. Nuwan T. Attygalle

,

izr. prof. dr. Matjaž Kljun

(oba z Oddelka za

informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT), prof. dr. Christian Sandor (Univerza Pariz

-

Saclay) in izr. prof. dr. Luis A. Leiva (Univerza v Luksemburg

u).

EICS je letna mednarodna konferenca, posvečena inženiringu uporabnih in učinkovitih

interaktivnih računalniških sistemov. Večina raziskovalnega dela, predstavljenega na EICS, se

osredotoča na metode, procese, tehnike in orodja, ki podpirajo specifikaci

jo, načrtovanje,

razvoj in uvajanje interaktivnih sistemov. Zbornik konference izdaja

ACM

(Association for

Computing Machinery) in je objavljen v

ACM Digital Library

.

Celoten članek j

e dostopen

tukaj

.

ČASTNA OMEMBA ZA ČLANEK "SOLIDS ON SOLI: MILLIMETRE-WAVE RADAR SENSING THROUGH

MATERIALS" NA KONFERENCI EICS

Na konferenci EICS (Engineering Interactive Computing Systems), ki se je v zadnjih dnevih junija

odvijala v mestu Valbonnu v Franciji, je članek "Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing

through Materials" prejel častno omembo. Nagrado je prevzel eden izmed avtorjev, izr. prof.

dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

Ostali avtorji članka so še asist. Nuwan T. Attygalle, izr. prof. dr. Matjaž Kljun (oba z Oddelka za

informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT), prof. dr. Christian Sandor (Univerza Pariz-

Saclay) in izr. prof. dr. Luis A. Leiva (Univerza v Luksemburgu).

EICS je letna mednarodna konferenca, posvečena inženiringu uporabnih in učinkovitih

interaktivnih računalniških sistemov. Večina raziskovalnega dela, predstavljenega na EICS, se

osredotoča na metode, procese, tehnike in orodja, ki podpirajo specifikacijo, načrtovanje,

razvoj in uvajanje interaktivnih sistemov. Zbornik konference izdaja ACM (Association for

Computing Machinery) in je objavljen v ACM Digital Library.

Celoten članek je dostopen tukaj.