O-STA

SRNA: Nova aplikacija za monitoring prostoživečih živali

Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del sodobnega varstva in/ali trajnostnega upravljanja populacij. Dosleden in sistematičen monitoring mnogih vrst je potreben tudi zaradi obveznosti, ki izhajajo iz slovenske in evropske zakonodaje. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma prispevate k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih potreb.

Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali smo razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode ali spletne povezave.

Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji. Z novimi tehničnimi možnostmi povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v naravi, postaja njihova vloga "ljubiteljskih znanstvenikov" (angl. citizen scientists) izjemno pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci sedaj pridobijo nove vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

Ljubiteljski znanstvenik lahko postanete tudi VI!

Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst, boste lahko bistveno prispevali k izboljšanju poznavanje njihove razširjenosti in številčnosti, kar bo omogočalo raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste. Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo harmonično ravnovesje obstoja vrst.

Do aplikacije lahko dostopate preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti (omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna, saj vas od začetka do konca vnosa vodijo notranje povezave in pregledni meniji.). Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz vaših lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno omogoča tudi neposredno komunikacijo med vami in raziskovalci, saj lahko prek nje posredujete kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov: stepchange@famnit.upr.si.

O rezultatih vas bomo redno obveščali. Posameznike z največ vnosi bomo za sodelovanje in še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili.

Vljudno vas vabimo, da prenesete aplikacijo in začnete vnašati opazovanja živali, kadar koli jih srečate v naravi, naj bo to med zahtevnim vzponom ali med sprehodom po gozdu!

SRNA: NOVA

APLIKACIJA ZA MONITORING PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI

Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne

glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del

sodobnega varstva in/al

i trajnostnega upravljanja populacij. Dosleden in sistematičen

monitoring mnogih vrst je potreben tudi zaradi obveznosti, ki izhajajo iz slovenske in

evropske zakonodaje. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma

prispevate k bo

ljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih

potreb.

Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali

smo razvili aplikacijo z imenom SRNA

(Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacij

o)

v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na

Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija

omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali p

reprosto

testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v

angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete

preko QR kode ali

spletne povezave

.

Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi

upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji.

Z novimi tehničnimi možnostmi

povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v

naravi,

postaja njihova vloga "ljubiteljskih znanstvenikov" (

angl.

citizen scientists

) izjemno

pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih

podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci sedaj p

ridobijo nove

vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

Ljubiteljski znanstvenik lahko postanete tudi VI!

Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst,

boste lahko bistveno

prispevali k izboljšanju poznavanje njihove

razširjenosti in številčnosti, kar bo omogočalo

raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste.

Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo

harmonično ravnovesje obs

toja vrst.

Do aplikacije lahko dostopate preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno

registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti

(omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna

, saj vas od začetka do konca

vnosa vodijo notranje povezave in pregledni meniji.). Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz

vaših lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno

omogoča tudi neposredno komunikacijo med vami in

raziskovalci, saj lahko prek nje

posredujete kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov:

stepchange@famnit.upr.si

.

O rezultatih vas bomo redno obveščali. Posameznike z največ vnosi bomo za

sodelovanje in

še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili.

Vljudno vas vabimo, da prenesete aplikacijo in začnete vnašati opazovanja živali, kadar koli

jih srečate v naravi, naj bo to med zahtevnim vzponom ali med sprehodom po g

ozdu!

SRNA: NOVA APLIKACIJA ZA MONITORING PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI

Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne

glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del

sodobnega varstva in/ali trajnostnega upravljanja populacij. Dosleden in sistematičen

monitoring mnogih vrst je potreben tudi zaradi obveznosti, ki izhajajo iz slovenske in

evropske zakonodaje. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma

prispevate k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih

potreb.

Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali

smo razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo)

v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na

Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija

omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto

testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v

angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode ali spletne povezave.

Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi

upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji. Z novimi tehničnimi možnostmi

povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v naravi,

postaja njihova vloga "ljubiteljskih znanstvenikov" (angl. citizen scientists) izjemno

pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih

podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci sedaj pridobijo nove

vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

Ljubiteljski znanstvenik lahko postanete tudi VI!

Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst, boste lahko bistveno

prispevali k izboljšanju poznavanje njihove razširjenosti in številčnosti, kar bo omogočalo

raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste.

Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo

harmonično ravnovesje obstoja vrst.

Do aplikacije lahko dostopate preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno

registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti

(omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna, saj vas od začetka do konca

vnosa vodijo notranje povezave in pregledni meniji.). Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz

vaših lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno

omogoča tudi neposredno komunikacijo med vami in raziskovalci, saj lahko prek nje

posredujete kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov:

stepchange@famnit.upr.si.

O rezultatih vas bomo redno obveščali. Posameznike z največ vnosi bomo za sodelovanje in

še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili.

Vljudno vas vabimo, da prenesete aplikacijo in začnete vnašati opazovanja živali, kadar koli

jih srečate v naravi, naj bo to med zahtevnim vzponom ali med sprehodom po gozdu!