O-STA

Tečaj Kreativnega pisanja z italijanskim pisateljem Marcom Mancassolo

V obdobju od 4. 7. 2022 do 15. 7. 2022 je v organizaciji Oddelka za Italijanistiko UP FHŠ v sodelovanju z Italijansko unijo (Unione Italiana) in Ljudsko univerzo v Trstu (Università popolare di Trieste) znani italijanski pisatelj, Marco Mancassola, vodil delavnico kreativnega pisanja.

Delavnica je potekala v dveh sklopih: prvi sklop zajema osnove kreativnega pisanja (4. - 8. julij 2022), drugi sklop se je osredotočal na izkustvene in telesne vidike pisanja (11 .- 15. julij 2022).

Marco Mancassola je avtor del Non saremo confusi per sempre (Einaudi, 2011; nova izdaja La Nave di Teseo, 2017) in Gli amici del deserto (Feltrinelli 2013). Po literarni predlogi ene izmed kratkih pripovedi v zbirki Non saremo confusi per sempre je nastal film Sicilian Ghost Story, ki je bil predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu leta 2017. Marco Mancassola že vrsto let poučuje kreativno pisanje v okviru šol Scuola Holden v Torinu in Londra Scrive, ki jo je ustanovil v Londonu, kjer živi. Mancassola je v Londonu zasnoval in ustanovil tudi Festival italijanske književnosti (Festival of Italian Literature in London).

Po izvedenem tečaju je pisatelj strnil misli: "Izvajanje poletnega tečaja, ki ga je koordinirala profesorica Oddelka za italijanistiko, Nives Zudič Antonič, je bilo edinstveno. Vsak profesor, ki poučuje bodisi dolge bodisi kratke tečaje, si želi doživeti takšno dobrodošlico, vzdušje pri sodelovanju in motiviranost s strani profesoric ter študentk. Upam, da se bom še kdaj vrnil."

Te

čaj Kreativnega pisanja

z

italijanskim pisateljem

Marcom Mancassolo

V obdobju od 4. 7. 2022 do 15. 7. 2022

je

v organizaciji Oddelka za Italijanistiko UP FHŠ v

sodelovanju z Italijansko unijo (Unione Italiana) in Ljudsko univerzo v Trstu (Università popolare

di Trieste

) znani italijanski pisatelj, Marco Mancassola, vodil delavnico kreativnega pisanja.

Delavnica

je

potekala v dveh sklopih: prvi sklop zajema osnove kreativnega pisanja (4.

-

8. julij

2022), drugi sklop se

je

osredotoèal na izkustvene in telesne vidike pisa

nja (11 .

-

15. julij 2022).

Marco Mancassola je avtor del Non saremo confusi per sempre (Einaudi, 2011; nova izdaja La

Nave di Teseo, 2017) in Gli amici del deserto (Feltrinelli 2013). Po literarni predlogi ene izmed

kratkih pripovedi v zbirki Non saremo

confusi per sempre je nastal film Sicilian Ghost Story, ki

je bil predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu leta 2017. Marco Mancassola že vrsto let

pouèuje kreativno pisanje v okviru šol Scuola Holden v Torinu in Londra Scrive, ki jo je ustanovil

v Lon

donu, kjer živi. Mancassola je v Londonu zasnoval in ustanovil tudi Festival italijanske

književnosti (Festival of Italian Literature in London).

Po izvedenem tečaju je pisatelj strnil misli

:

"

Izvajanje poletnega tečaja, ki ga je koordinirala

profesorica Oddelka za

italijanistiko, Nives Zudič Antonič, je bilo edinstveno. Vsak profesor, ki

poučuje bodisi dolge bodisi kratke tečaje, si želi doživeti takšno dobrodošlico, vzdušje pri sodelovanju

in motiviranost s strani profesoric ter študentk. Upam, da se bom še kdaj v

rnil.

"

Tečaj Kreativnega pisanja z italijanskim pisateljem Marcom Mancassolo

V obdobju od 4. 7. 2022 do 15. 7. 2022 je v organizaciji Oddelka za Italijanistiko UP FHŠ v

sodelovanju z Italijansko unijo (Unione Italiana) in Ljudsko univerzo v Trstu (Università popolare

di Trieste) znani italijanski pisatelj, Marco Mancassola, vodil delavnico kreativnega pisanja.

Delavnica je potekala v dveh sklopih: prvi sklop zajema osnove kreativnega pisanja (4. - 8. julij

2022), drugi sklop se je osredotočal na izkustvene in telesne vidike pisanja (11 .- 15. julij 2022).

Marco Mancassola je avtor del Non saremo confusi per sempre (Einaudi, 2011; nova izdaja La

Nave di Teseo, 2017) in Gli amici del deserto (Feltrinelli 2013). Po literarni predlogi ene izmed

kratkih pripovedi v zbirki Non saremo confusi per sempre je nastal film Sicilian Ghost Story, ki

je bil predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu leta 2017. Marco Mancassola že vrsto let

poučuje kreativno pisanje v okviru šol Scuola Holden v Torinu in Londra Scrive, ki jo je ustanovil

v Londonu, kjer živi. Mancassola je v Londonu zasnoval in ustanovil tudi Festival italijanske

književnosti (Festival of Italian Literature in London).

Po izvedenem tečaju je pisatelj strnil misli: "Izvajanje poletnega tečaja, ki ga je koordinirala

profesorica Oddelka za italijanistiko, Nives Zudič Antonič, je bilo edinstveno. Vsak profesor, ki

poučuje bodisi dolge bodisi kratke tečaje, si želi doživeti takšno dobrodošlico, vzdušje pri sodelovanju

in motiviranost s strani profesoric ter študentk. Upam, da se bom še kdaj vrnil."