O-STA

Mary Kay predstavila poročilo o rezultatih pilotnega vaškega projekta na Kitajskem (2017-2021) in objavila videoposnetek

Projekt dokazuje multiplikacijski učinek ženskega podjetništva pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni

DALLAS, ZDA - (BUSINESS WIRE) - Podeželske ženske predstavljajo četrtino svetovnega prebivalstva in so hrbtenica njihovih gospodarstev, saj kot kmetice, mezdne delavke in podjetnice po ocenah predstavljajo 40% kmetijske delovne sile v državah v razvoju.1 Kljub njihovemu ključnemu prispevku k lokalnemu gospodarstvu se še vedno soočajo s strukturnimi ovirami pri lastništvu sredstev, enakem plačilu, sodelovanju pri odločanju ter dostopu do virov in trgov. Tudi zaradi kulturnih norm ženske prevzemajo večino odgovornosti za neplačano oskrbo in gospodinjsko delo.2

Sporočilo za javnost vsebuje večpredstavnostno gradivo. Celotno sporočilo si oglejte na https://www.businesswire.com/news/home/20220825005007/en/

Ženske iz ansambla Huobonuoma (Hčere Lune), ki so predstavile svoje vezene narodne noše ljudstva Ji, starodavno ročno delo, ki predstavlja kulturno dediščino etnične skupine Ji. (Foto: vas Vajpula)

Ker se zavedamo, da je izboljšanje življenja podeželskih žensk ključno za boj proti revščini in doseganje trajnostnega razvoja, sta UNDP Kitajska in Mary Kay v sodelovanju s Kitajsko fundacijo za razvoj žensk, Kitajskim mednarodnim centrom za ekonomske in tehnične izmenjave, Žensko zvezo province Junan in vlado okrožja Jongren leta 2017 v vasi Vajpula v provinci Junan na Kitajskem začela Pilotni projekt vasi, ki zasleduje cilje trajnostnega razvoja (CTR).

Skupni projekt z naslovom "Pilotni projekt vasi CRT: Zmanjševanje revščine in trajnostni razvoj s poudarkom na ženskah" (2017-2021) se je spoprijel s strukturnimi ovirami za udeležbo žensk na trgu dela, med drugim z zagotavljanjem socialne zaščite in ustvarjanjem zelenih podjetniških priložnosti z ekoturizmom, ter s prizadevanji za krepitev vodilne vloge žensk v forumih odločanje v skupnosti.

Ženske iz etnične skupine Ji so postale gonilna sila gospodarske rasti in zmanjševanja revščine s ciljno usmerjenimi ukrepi za ženske, ki so spodbujali vključujoče lokalno gospodarstvo in ohranjanje njihove kulturne dediščine. Te dejavnosti so povzročile preobražajoče spremembe na lokalni ravni, saj spodbujajo enakost spolov in pospešujejo trajnostni razvoj.

"Ta projekt kaže, kako je lahko podjetništvo močno orodje za odpravljanje dohodkovnih razlik med moškimi in ženskami ter za boj proti revščini na podeželju," je dejala stalna predstavnica UNDP na Kitajskem Beate Trankmann. "Ženske iz ljudstva Ji so pridobile prave spretnosti in vire, da so lahko izkoristile svojo kulturno dediščino, si zgradile trdne gospodarske temelje in postale voditeljice v svojih skupnostih, s čimer so utrle pot prihodnjim generacijam."

Pilotni projekt poudarja potencial partnerstev med več zainteresiranimi stranmi, vključno z zasebnim sektorjem, pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, hkrati pa povečuje razvojni učinek ženskega podjetništva. UNDP Kitajska je skupaj z Mary Kay China in lokalnimi partnerji iz javnega sektorja sodeloval s podjetnicami, da bi jim zagotovil orodja in izobrazbo, ki so potrebna, da postanejo gospodarski akterji. Odpravljene so bile tudi ovire za njihovo sodelovanje v strukturah odločanja v skupnosti, da so lahko dejavno prispevale k ustvarjanju vključujočega in trajnostnega lokalnega zelenega gospodarstva.

"Pilotni projekt vasi, osnovan na ciljih trajnostnega razvoja, kaže, kako lahko zasebni sektor igra ključno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja z močnim poudarkom na gospodarskem opolnomočenju žensk, in ponuja načrt, kako lahko podjetja izkoristijo svoje edinstvene prednosti in pospešijo razvojne rezultate prek javno-zasebnih partnerstev," je dejala poslovna direktorica družbe Mary Kay Inc Deborah Gibbins.

"Pristop, usmerjen k ženskam, ki podeželskim ženskam zagotavlja podjetniške priložnosti, se je izkazal kot preobražujoč. Ko so ženske začele sodelovati pri gospodarskem razvoju in posledično pridobile status v svojih skupnostih, je od tega imela koristi celotna vas," je dejala Wendy Wang, predsednica družbe Mary Kay za azijsko-pacifiško regijo.

Rezultati prve faze projekta zagotavljajo prepričljive dokaze o preobražujočem učinku, ki ga ima lahko pristop, ki upošteva vidik spola, pri ciljih trajnostnega razvoja na lokalni ravni ter pri oblikovanju politike in programskih odzivov za zeleno in vključujočo obnovo po pandemiji Covida-19.

Projekt je prispeval k naslednjim 12 ciljem trajnostnega razvoja:

 • 1. cilj: Odprava revščine

 • 2. cilj: Odprava lakote

 • 3. cilj: Zdravje in dobro počutje

 • 4. cilj: Kakovostna izobrazba

 • 5. cilj: Enakost spolov

 • 6. cilj: Čista voda in sanitarne razmere

 • 8. cilj 8: Dostojno delo in gospodarska rast

 • 9. cilj: Industrija, inovacije in infrastruktura

 • 10. cilj: Zmanjšanje neenakosti

 • 15. cilj: Življenje na kopnem

 • 16. cilj: Mir, pravičnost in močne institucije

 • 17. cilj: Partnerstva za dosego ciljev

Pilotni projekt vasi, ki zasleduje cilje trajnostnega razvoja - ključni dosežki v prvi fazi (2017- 2021)

 • s projektom, ki prispeva h kitajski kampanji za zmanjševanje revščine, se je delež vaščanov, ki živijo pod nacionalnim pragom revščine, v Vajpuli zmanjšal z 28% v letu 2017 na 0% v letu 2020;

 • z usposabljanjem in krepitvijo zmogljivosti se je 60 gospodinjstev in 193 posameznikov, ki živijo pod pragom revščine, do leta 2020 rešilo revščine;

 • 210 sezonskih delavcev migrantov in 120 delavcev migrantov za daljši čas, med katerimi je bila večina žensk, se je lahko vrnilo domov in našlo zaposlitev ali ustanovilo svoje podjetje;

 • 607 žensk iz vasi je našlo zaposlitev in povečalo svoj dohodek, nekatere pa so postale voditeljice skupnosti, saj so prevzele vloge članic vaškega sveta ter vodstvenih delavcev v lokalnem gostinstvu in umetnosti; in

 • dohodek na prebivalca se je leta 2021 povečal na 14.128 juanov

Da bi delili zgodbo o pilotnem projektu vasi, so Mary Kay in partnerji pripravili:

Poročilo o rezultatih prve faze z naslovom Piloting SDG Localization at the Village Level - A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China, ki poudarja nastanek, način izvajanja in rezultate projekta, ki je bil razvit v okviru razvojnega procesa, podprtega s strani več deležnikov. Tukaj preberite poročilo.

Videoposnetek z naslovom Hčere Lune, v katerem so predstavljene tri voditeljice iz Vajpule: Jongjan Žu, Šefang Šja in Šikiong Han, ki govorijo o spremembah, ki so jih osebno doživele s podjetništvom. Predstavniki partnerjev prav tako opisujejo gospodarske, okoljske in družbene spremembe, ki so se zgodile v vasi. Tukaj si oglejte 11-minutni videoposnetek.

UNDP Kitajska in projektni partnerji bodo kmalu prešli v drugo fazo (2022-2024), katere cilj je:

 • pospeševanje podjetništva: povečanje zmogljivosti vaščanov, zlasti žensk, in povečanje njihovega dohodka;

 • spodbujanje raznolikosti in vključevanja: ohranjanje lokalne etnične kulture in opolnomočenje žensk in

 • spodbujanje zelenega razvoja: zaščita naravnega okolja in spodbujanje trajnostnih vasi.

Že drugo leto zapored je bil pilotni projekt vasi v ožjem izboru za Reutersovo nagrado Reuters Events Responsible Business Awards v kategoriji pionirskih projektov, ki so osnovani na ciljih trajnostnega razvoja. Podelitev nagrad bo 13. oktobra v Londonu.

O Mary Kay

Mary Kay Ash, ena prvih, ki je prebila stekleni strop, je leta 1963 ustanovila svoje sanjsko kozmetično podjetje z enim samim ciljem: obogatiti življenje žensk. Te sanje so se razcvetele v večmilijardno podjetje z milijoni neodvisnih prodajalcev v skoraj 40 državah. Kot podjetje za razvoj podjetništva si Mary Kay prizadeva, da bi z izobraževanjem, mentorstvom, zagovorništvom, povezovanjem v mreže in inovacijami opolnomočila ženske na njihovi poti. Podjetje Mary Kay se zavzema za vlaganje v znanost, ki stoji za lepoto, in proizvaja vrhunske izdelke za nego kože, barvno kozmetiko, prehranska dopolnila in dišave. Mary Kay verjame, da danes bogati življenja za trajnostni jutri, zato sodeluje z organizacijami z vsega sveta, ki se osredotočajo na spodbujanje poslovne odličnosti, podpiranje raziskav raka, spodbujanje enakosti spolov, zaščito žrtev nasilja v družini, lepšanje naših skupnosti in spodbujanje otrok, da sledijo svojim sanjam. Za več informacij obiščite marykayglobal.com, poiščite nas na Facebooku, Instagramu in LinkedInu ali nam sledite na Twitterju.

O Razvojnem programu Združenih narodov (UNDP)

UNPD je vodila agencija ZN za mednarodni razvoj, ki deluje v 170 državah in ozemljih, da bi izkoreninila revščino in neenakost. Državam pomagamo pri razvoju politik, vodstvenih sposobnosti, sposobnosti za sklepanje partnerstev in institucionalnih zmogljivosti ter pri izgradnji odpornosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Aktivnosti agencije se osredotočajo na tri področja: trajnostni razvoj, demokracija in mir ter odpornost na podnebne razmere in nesreče. www.undp.org

O Kitajskem mednarodnem centru za gospodarske in tehnične izmenjave (CICETE)

CICETE, ki deluje neposredno pod okriljem Ministrstva za trgovino, je bil ustanovljen leta 1983 z odobritvijo državnega sveta oz vlade. Glavna naloga CICETE, za katero ga je pooblastilo ministrstvo, je usklajevanje sodelovanja med Kitajsko, UNDP in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), vključno z izvajanjem njihovih programov pomoči na Kitajskem ter upravljanjem projektov splošne dobave blaga, projektov Sklada za pomoč pri sodelovanju jug-jug in projektov krepitve zmogljivosti v okviru programa China-Aid za druge države v razvoju. www.cicete.org.cn/en/

O Kitajski fundaciji za razvoj žensk (CWDF)

Kitajsko fundacijo za razvoj žensk je leta 1988 ustanovila Kitajska ženska zveza. Je nacionalna javna fundacija, ki zbira sredstva na Kitajskem ter v drugih državah in regijah. Poslanstvo CWDF je varovati pravice in interese žensk, izboljšati kakovost življenja žensk ter spodbujati razvoj žensk in ženskih organizacij na Kitajskem, da bi prispevale k izgradnji harmonične družbe. www.cwdf.org.cn/en/

1 Mednarodna organizacija dela (ILO). (2018). Podeželske ženske pri delu: Premostitev vrzeli. https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang--en/index.htm
2 United Nations. (2021, October 21). International Day of Rural Women. https://www.un.org/en/observances/rural-women-day

Izvirnik je na voljo na businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20220825005007/en/

Kontakti

Mary Kay Inc.
korporativno komuniciranje

media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

Mary Kay China
Leo Zhou

direktor za odnose z javnostmi
leo.zhou@mkcorp.com
+86 1068349333

Vir: Mary Kay Inc.

Večpredstavnostne vsebine

Foto

Ženske iz ansambla Huobonuoma (Hčere Lune), ki so predstavile svoje vezene narodne noše ljudstva Ji, starodavno ročno delo, ki predstavlja kulturno dediščino etnične skupine Ji. (Foto: vas Vajpula)

Foto

Vajpula je vas, ki so jo za projekt izbrali UNDP in partnerji. Zgrajena je bila v času dinastije Yuan v okrožju Jongren v provinci Junan na Kitajskem. Vas, ki jo obdajajo tri gore in dve reki, je znana po čudoviti pokrajini in kulturni dediščini, kot so vezenine ljudstva Ji in številni ljudski festivali. (Foto: vas Vajpula)

Foto

Usposabljanje v Zadrugi za podeželski ekoturizem Vajpula. Zadruga je začela sprejemati turiste, kar je domačinom prineslo skoraj 300.000 juanov dohodka. Ustanovljen je bil Center za turistično usposabljanje in informacijske storitve, ki deluje kot center tradicionalne kulture ljudstva Ji v vasi Vajpula (Foto: vas Vajpula)

Foto

Ženske iz ansambla Huobonuoma (Hčere Lune), ki so predstavile svoje vezene narodne noše ljudstva Yi, starodavno ročno delo, ki predstavlja kulturno dediščino etnične skupine Ji. S projektom so ženske ljudstva Ji dobile podporo za razvoj vezenja kot posla, kar je povečalo njihov dohodek. Leta 2017 je na primer dohodek vaščanov na prebivalca znašal 11.080 juanov, leta 2021 pa se je povečal na 14.128. (Foto: vas Vajpula)

Foto

Pogled od blizu na ročno izvezen kos vezenine ljudstva Ji. (Foto: vas Vajpula)

Foto

Na podlagi koncepta permakulturnega trajnostnega oblikovanja je bila vzpostavljena šest hektarjev velika kmetija, ženske iz Vajpule pa so se usposabljale za trajnostne kmetijske prakse. Z odločnim predlogom UNDP, da se gojenje tobaka nadomesti z ekološkim rižem, se ekološki riž Vajpula prodaja na platformah za spletno trgovanje, prodaja pa je leta 2021 dosegla 220.000 juanov. (Foto: vas Vajpula)

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.