O-STA

Največja banka v BiH, Central profit banka, je izbrala sistem za elektronsko bančništvo ELBA, skupen projekt treh podjetij: Zrcala iz Maribora, Zrcala Sarajevo in PING-a Sarajevo

Central profit banka d.d. Sarajevo (http://www.centralprofitbanka.com), ki je največja BiH banka, je na javnem razpisu za implementacijo sistema elektronskega bančništva med devetimi ponudniki iz Slovenije, Hrvaške in BiH izbrala ponudbo podjetja Zrcalo iz Maribora (http://www.zrcalo.si) ter njegovih strateških partnerjev: Zrcalo Sarajevo in PING iz Sarajeva (http://www.ping.ba). To je za slovensko podjetje Zrcalo prva mednarodna pogodba; obenem je to tudi prva pogodba treh podjetij z banko na področju BiH.

Central profit banka d.d. Sarajevo je danes vodilna BiH banka in tudi prva banka, ki je dobila dovoljenje Agencije za bančništvo FBiH za opravljanje plačilnega prometa. Po podatkih iz neodvisnih finančnih krogov se ena tretjina vseh transakcij plačilnega prometa na področju BiH opravi prek Central profit banke. Za banko predstavlja implementacija sistema elektronskega bančništva logično nadaljevanje posodobitve bančnega poslovanja, katere prvo fazo, projekt posodobitve bančnega informacijskega sistema, je banka uspešno zaključila leta 1998. Banka je izbrala skupno rešitev treh podjetij, prav zaradi kombinacije slovensko-bosanskega znanja in izkušenj, ki banki zagotavlja vzpostavitev zanesljivega in učinkovitega sistema elektronskega bančništva v skladu s svetovnimi merili ter prilagojenega potrebam trga v BiH. Svečan podpis pogodbe o implementaciji sistema elektronskega bančništva je potekal v prostorih Central profit banke v četrtek 20. septembra.

Fehim F. Kapidžić, generalni direktor Central profit banke: "Prepričani smo, da bomo s pomočjo elektronskega bančništva dvignili kakovost storitev, ki jih ponujamo našim komitentom, ter poenostavili opravljanje domačega in deviznega plačilnega prometa. Naša banka spremlja in sledi svetovnim trendom razvoja bančnega poslovanja in je z razlogom prva med bankami, ki poslujejo na področju BiH."

ELBA – sistem elektronskega bančništva, katerega je izbrala banka, združuje aplikacije, ki omogočajo tako fizičnim kot tudi pravnim osebam elektronski dostop do njihovih bančnih računov oziroma elektronsko opravljanje domačega in mednarodnega plačilnega prometa. Dejansko je ELBA prvi sistem elektronskega bančništva, ki bo v celoti implementiran na strani ene tamkajšnjih bank in ne na strani ponudnika sistema, kar je zelo pomembno z vidika nadzora sistema in varnosti poslovanja. Sodelovanje dveh bosanskih podjetij zagotavlja banki ne samo enostavno implementacijo sistema, ampak tudi vzdrževanje in nadgrajevanje rešitev elektronskega bančništva.

Rajko Majcen, Zrcalo: "Pri načrtovanju prodora na tuje trge smo se povezali z lokalnimi strokovnjaki, kar je najboljša rešitev tako za nas kot za banke, saj smo lahko tako ponudili Central profit banki njenim potrebam prilagojeno rešitev elektronskega bančništva. Veselim se našega skupnega uspeha, ki je seveda velika spodbuda za naše nadaljne delo na področju BiH."

Sistem elektronskega bančništva ELBA temelji na standardiziranih rešitvah, ki so prilagodljive značilnostim, željam in potrebam specifičnega bančnega okolja ter končnih uporabnikov. Poleg tega odprta arhitektura sistema omogoča banki enostavno dodajanje novih elektronskih storitev in distribucijskih kanalov, s katerimi se lahko uspešno prilagaja novim tehnološkim dosežkom in naraščajočem pričakovanju strank. Med drugim je sestavni del sistema ELBA že uveljavljena rešitev za elektronsko bančništvo podjetij prek interneta, ki jo je razvilo Zrcalo iz Maribora.

Adnan Filipović, PING: "Zelo nas veseli, da je Central profit banka prepoznala naš skupni projekt kot najcelovitejši, tako po tehnični kot tudi finančni plati. Prav tako se zahvaljujemo banki, ker je izbrala rešitev ELBA, ki sloni na domačem znanju. Dali bomo vse od sebe, da upravičimo zaupanje banke."

Prvi komitenti bodo lahko elektronsko poslovali s Central profit banko že konec septembra, ko bo ta, kot prva banka v BiH, omogočila opravljanje nekaterih storitev prek interneta.

Central profit banka dd Sarajevo je danes vodilna univerzalna BiH banka z več kot 80 let obstoja, tradicije in poslovanja ter ugledom doma in v tujini. Banka je letos uspešno prevzela opravljanje plačilnega prometa, kar potrjuje podatek, da se na področju BiH ena tretjina vseh transakcij opravi prek te banke. Prav tako banka uspešno servisira kreditne aktivnosti Svetovne banke, USAID, Investicijske banke in Kantona Sarajevo. Vključena je v domače in mednarodne bančne tokove in opravlja vse oblike plačilnega prometa in drugih storitev doma in v tujini na podlagi najsodobnejših bančnih tehnologij. S sistemom ELBA bo prva banka v BiH, ki bo ponudila svojim komitentom, fizičnim in pravnim osebam, možnost opravljanja bančnih storitev prek interneta.

Več o banki si lahko preberete na: http://www.centralprofitbanka.com.

PING Sarajevo je prodorno BiH podjetje na področju razvoja, implementacije in vzdrževanja računalniških in informacijskih sistemov za velike in kompleksne gospodarske ali državne sisteme (banke, trgovinska podjetja, ministrstva itd.). Poleg tega je PING, naslanjajoč se samo na lastne resurse in delo domačih strokovnjakov, razvil samostojno različico elektronskega bančništva.
Več o podjetju PING si lahko preberete na: http://www.ping.ba.

ZRCALO d.o.o. iz Maribora je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju razvoja, implementacije in vzdrževanja sistemov elektronskega bančništva, varnostnih sistemov kriptografije ter elektronskega podpisovanja, virtualnih trgovin in oblikovanja spletnih ter multimedijskih predstavitev. Danes številna slovenska podjetja uporavbljajo Zrcalovo aplikacijo za elektronsko bančništvo za poslovanje z bankami in APP prek interneta. Prva tako so Zrcalove rešitve elektronskega bančništva implementirane v mnoge slovenske banke in APP.

Več o Zrcalu lahko preberete na: http://www.zrcalo.si.

ZRCALO d.o.o. Sarajevo je mlado BiH podjetje osnovano s slovenskim kapitalom in lokalno ekipo strokovnjakov, katerega cilj je implementacija sistemov za elektronsko poslovanje na področju BiH. S svojo strokovno ekipo, ki skrbi za del razvoja elektronskega poslovanja, je podjetje enakovreden partner podjetja Zrcalo iz Maribora, s katerim skupaj raziskujeta in razvijata strategije širitve na nove trge.