O-STA

EIG bo s sklenitvijo novega partnerstva prevzel 25% Repsolove globalne nabavne verige

7. september 2022 06:00 UTC

Velik in kakovosten portfelj za pridobivanje in distribucijo zagotavlja zanesljivo energijo v podporo naraščajočemu povpraševanju

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)-- EIG, eden vodilnih institucionalnih vlagateljev v svetovni energetski in infrastrukturni sektor, je danes sporočil, da je s podjetjem Repsol S.A ("Repsol") sklenil dokončni sporazum o nakupu 25-odstotnega deleža v družbi Repsol Upstream, novoustanovljeni globalni družbi za raziskovanje in proizvodnjo, ki obsega celotno globalno dejavnost Repsola na področju izkoriščanja nafte in plina. Strateško partnerstvo zagotavlja podjetju Repsol vnaprejšnji kapital za povečanje naložb v energetski prehod, zlasti bo podprlo Repsolovo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, obnovljivih goriv in krožnih izdelkov.

Sporazum določa, da bo novoustanovljena hčerinska družba Breakwater Energy, ki je v 100-odstotni lasti EIG, dobila 25-odstotni delež podjetja Repsol Upstream za skupno prejeto plačilo v višini 4,8 milijarde ameriških dolarjev, vključno z dolgom, preostalih 75% pa bo v lasti družbe Repsol, kar pomeni, da bo skupna vrednost podjetja Repsol Upstream znašala približno 19,0 milijarde ameriških dolarjev. Podjetje bo pod večinskim nadzorom družbe Repsol in bo konsolidirano v računovodskih izkazih družbe Repsol.

Repsol Upstream je vodilno globalno podjetje za pridobivanje in distribucijo plina, ki bo imelo v lasti in bo upravljalo z Repsolovim globalno razpršeniim portfeljem nabavnih sredstev ter zagotavljalo dobičkonosne in odporne dejavnosti v ključnih regionalnih središčih s poudarkom na Združenih državah Amerike. Repsol Upstream bo po napovedih v 2. polletju 2022 proizvedel približno 590.000 sodov naftnega ekvivalenta na dan, njegove dokazane in verjetne rezerve pa so 31. decembra 2021 znašale 2,3 milijarde sodov naftnega ekvivalenta, od tega približno 70% plina. Družba Repsol Upstream je istega dne razpolagala tudi z izrednimi viri v višini 3,8 milijarde sodčkov ekvivalenta.

Podjetje se je zavezalo, da bo prevzelo vodilno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, pri čemer je najprej sprejelo obstoječe Repsolove cilje, vključno s 75-odstotnim zmanjšanjem ogljične intenzivnosti do leta 2025 glede na leto 2016, in izvajanjem načrta za dekarbonizacijo, tudi s postavitvijo novih kratko- in srednjeročnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Družba se ukvarja tudi z zeleno raziskovalno dejavnostjo, usmerjeno v projekte zajemanja in shranjevanja ogljika, geotermalno energijo in shranjevanje vodika.

Repsol Upstream bo obdržal trenutno delovno silo in vodstveno ekipo podjetja. Pričakuje se, da bo podjetje dobro izkoristilo Repsolovo strokovno znanje in izkušnje, ki jih ima kot referenčni gospodarski subjekt na začetku proizvodne verige, pa tudi od EIG-jevo poznavanje svetovnih trgov dolžniškega in lastniškega kapitala ter izkušenj na začetku proizvodne verige, zlasti v Združenih državah Amerike, Severnem morju, Braziliji in azijsko-pacifiški regiji. Družba Repsol Upstream bo imela koristi tudi od nedavnega strokovnega znanja in izkušenj, ki jih je družba EIG pridobila ob uspešni ustanovitvi, preoblikovanju in javni kotaciji podjetja Harbour Energy. EIG meni, da sklenjena poslovna transakcija podjetju Repsol Upstream omogoča likvidnost na trgu v prihodnje - tako Repsol kot EIG vidita možnost, da bo podjetje od leta 2026 dalje ob ugodnih tržnih pogojih kotiralo v ZDA.

"Prehod na energetski sektor je osnova za vsako našo odločitev, zato smo navdušeni, da pri tej izjemni priložnosti za uvajanje sprememb v naši industriji sodelujemo z globalnim voditeljem, kot je Repsol," je povedal R. Blair Thomas, predsednik uprave in generalni direktor družbe EIG. "Vrednotenje vpliva ESG je vključeno v osnovne funkcije upravljanja naložb in portfeljev družbe EIG, zato se veselimo sodelovanja z družbo Repsol, ki je vrhunski upravljalec in ima vodilno vlogo v energetskem prehodu, da bomo lahko še naprej nadgrajevali najboljše prakse prakse ESG. Ker si svet prizadeva doseči sorodna cilja razogljičenja in zanesljivosti, verjamemo, da ima to partnerstvo dobro izhodišče, da pomaga zadovoljiti naraščajoče svetovno povpraševanje po dostopni, učinkoviti in varni energiji."

"Želimo si voditi energetski prehod, ta pionirski sporazum pa nam omogoča, da ohranimo strateško usmeritev nabavne enote ter hkrati pospešimo preoblikovanje družbe in njenega večenergijskega profila za doseganje ničelnih neto emisij do leta 2050," je dejal predsednik uprave družbe Repsol Josu Jon Imaz.

V okviru poslovne transakcije bo imel EIG pravico imenovati dva člana osemčlanskega upravnega odbora družbe Repsol Upstream. Štiri člane bo imenoval Repsol, preostala dva pa bosta neodvisna. Družba EIG bo imela tudi pravico imenovati dva višja vodstvena delavca v vodstveno ekipo družbe Repsol Upstream, od katerih bo eden opravljal funkcijo direktorja ESG, drugi pa bo vodil posebne projekte, vključno s pripravljenostjo na javne ponudbe.

Transakcija naj bi se po pričakovanjih zaključila v naslednjih šestih mesecih, če bodo izpolnjeni običajni pogoji.

V transakciji sta bila finančna svetovalca družbe EIG Goldman Sachs & Co LLC in J.P. Morgan. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan in Lazard delujejo kot svetovalci za kapitalske trge v zvezi s financiranjem transakcije. Latham & Watkins je pravni svetovalec družbe EIG.

O EIG

EIG je vodilni institucionalni vlagatelj v svetovni energetski in infrastrukturni sektor, ki je 30. junija 2022 upravljal s 24,0 milijardami ameriških dolarjev. Družba EIG je specializirana za zasebne naložbe v energijo in z njo povezano infrastrukturo na svetovni ravni. V svoji 40-letni zgodovini je EIG energetskemu sektorju namenil več kot 41,5 milijard dolarjev prek več kot 380 projektov oz. podjetij v 38 državah na šestih celinah. Med strankami skupine EIG so številni vodilne pokojninske sheme, zavarovalnice, donatorji, fundacije in državni premoženjski skladi v ZDA, Aziji in Evropi. Družba EIG ima sedež v Washingtonu, pisarne pa v Houstonu, Londonu, Sydneyju, Riu de Janeiru, Hongkongu in Seulu. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani EIG na naslovu www.eigpartners.com.

O podjetju Repsol

Repsol je globalno podjetje, ki se ukvarja z različnimi viri energije in je vodilno na področju energetskega prehoda, saj si prizadeva do leta 2050 doseči ničelne neto emisije. Podjetje je prisotno v celotni energetski vrednostni verigi, zaposluje 24.000 ljudi po vsem svetu in distribuira svoje izdelke v skoraj 100 državah za približno 24 milijonov strank.

Da bi do leta 2050 dosegel ničelne neto emisije, Repsol uvaja celostni model tehnologij za razogljičenje, ki temelji na večji učinkovitosti, povečanih zmogljivostih proizvodnje energije iz obnovljivih virov, proizvodnji nizkoogljičnih goriv, razvoju novih rešitev za stranke, krožnem gospodarstvu in spodbujanju inovativnih projektov za zmanjšanje ogljičnega odtisa industrije.

Izvirno različico si lahko ogledate na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906006122/en/

Kontakti

Stiki za medije
EIG
FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com

Repsol
+34 91 753 8787

prensa@repsol.com

Vir: EIG

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.