O-STA

Podjetje Ariba razširilo obseg storitev za upravljanje stroškov v Pragi

ponudilo je obsežnejše strokovno znanje o proizvodih in podporo pri upravljanju stroškov, s čimer bo strankam omogočena pomoč pri uspešnejšem nastopu na novih trgih v Srednji in Vzhodni Evropi

SUNNYVALE, Kalifornija, ZDA - (BUSINESS WIRE) - 14. marec, 2006 - Ariba(R), Inc. (Nasdaq:ARBA), vodilni ponudnik na področju storitev upravljanja stroškov je danes sporočil, da je razširil svojo ponudbo storitev na področju upravljanja s stroški v Pragi (Češka). Gre za uresničevanje strategije Aribe, s katero želi podjetjem in dobaviteljem vseh velikosti omogočiti boljše možnosti upravljanja odnosa z dobavitelji na novih trgih Srednje in Vzhodne Evrope. Na osnovi uspešne podpore pri upravljanju odnosa z dobavitelji, ki ga je Ariba nudil v Pragi od leta 2004, in kot odziv na pobude strank se je podjetje odločilo razširiti svojo ponudbo v regiji in vključiti široko paleto storitev s področja strokovnega znanja o proizvodih in upravljanja stroškov.

"Cenovno ugodno upravljanje odnosov z dobavitelji v državah ostaja naša prioritetna storitev za podjetja širom po svetu," je povedal Daryl Rolley, član uprave in generalni direktor oddelka Ariba International Operations. "Z našim temeljitim razumevanjem delovanja globalnih trgov, širokim poznavanjem lokalnih dobaviteljskih baz, obsežnim strokovnim znanjem o proizvodih in osredotočenostjo na upravljanje stroškov predstavlja Ariba idealnega partnerja za sodelovanje s podjetji, ki želijo nadgraditi svojo dobaviteljsko bazo, povečati dinamiko svoje globalne verige dobaviteljev in odkriti možnosti za izboljšanje svojega upravljanja stroškov."

Ariba razpolaga z več kot 400 strokovnjaki s področja proizvodov in z več kot 700 strokovnjaki za upravljanje stroškov, ki sodelujejo s podjetji po vsem svetu. Od junija 2005 se je število uslužbencev Aribe v Pragi povečalo s pet na več kot 60, z namenom učinkoviteje pomagati rastočemu številu evropskih podjetij in multinacionalnih korporacij pri upravljanju odnosov z dobavitelji in pri proizvodnji v regiji. Naše povečane kapacitete s pridom uporablja vedno več podjetij - tako na strani prodajalcev kot kupcev, ki želijo speljati svoje strateške poslovne pobude in dosegati rezultate.

"Preden smo stopili v stik z Aribo, smo več let neuspešno poskušali postati nov dobavitelj enega od vodilnih svetovnih avtomobilskih podjetij," je povedal Radim Hybl, projektni vodja pri NovaTech CZ, s.r.o., češkem podjetju, ki je specializirano za proizvodnjo tehničnih plastičnih delov za avtomobilske hladilne sisteme, zavore in nastavke za merilce. "

Po uspešnem sodelovanju v Aribinem projektu upravljanju odnosa z dobavitelji smo pridobili pilotno pogodbo z omenjenim podjetjem, ki je je razširila na obsežno sodelovanje, od katerega si ne obetamo zgolj ekonomske rasti, temveč tudi tehnični razvoj in večjo stabilnost, ki nam bo omogočila dober položaj ob vse hujši konkurenci v panogi plastične industrije na Češkem in Evropi."

Ariba je z razširitvijo svojega delovanja v Pragi podjetjem v regiji zagotovila široko ponudbo storitev s področja upravljanja stroškov.

"Medtem ko Kitajska in Indija ostajata v središču pozornosti za številne organizacije, se jih vedno več ozira tudi proti obzorjem Vzhodne in Srednje Evrope," je povedal Kent Parker, član uprave in generalni direktor organizacije Ariba Global Services Organization."

"S pomočjo obsežnega poznavanja tržne dinamike ter lokalnih dobaviteljev in s podporo 60 strokovnjakov s terena smo odlično usposobljeni za pomoč podjetjem, ki ocenjujejo te trge in si želijo razviti zanesljivo dobaviteljsko bazo, ki bo podpirala njihovo dejavnost in zmanjšala skupne stroške."

Storitve Aribe s področja upravljanja stroškov, ki so na voljo v več kot 30 jezikih, podjetjem nudijo možnost maksimirati svoje prihranke in izboljšati rezultate, vključujejo pa naslednje:

Podporo pri upravljanju odnosa z dobavitelji - Podjetja, ki želijo izkoristiti nove trge, se lahko oprejo na znanje Aribe in na številne cenovno ugodne lokalne strokovnjake za podporo pri upravljanju odnosa z dobavitelji. Omenjeni strokovnjaki lahko pomagajo odkriti primerne lokalne dobavitelje, s podporo katerih podjetje izboljša svoje rezultate.

Preglednost in analiza stroškov - Da bi podjetja iz svojih strategij na novih trgih izluščila kar največ, morajo narediti še korak naprej od cenovno ugodnega upravljanja odnosa z lokalnimi dobavitelji in analizirati svoje stroške delovanja na državni in globalni ravni ter si zagotoviti ugoden položaj. S pomočjo Aribine napredne tehnologije na področju preglednosti in analize stroškov, z jezikovnimi zmožnostmi podjetja, z njegovim razumevanjem tržne dinamike in podpornimi storitvami lahko podjetja hitro in cenovno ugodno analizirajo svoje stroške.

Upravljanje nabave - Včasih upravljanje nabave nekaterih storitev preprosto ni smiselno znotraj samega podjetja. S pomočjo Aribinih storitev upravljanja nabave so naše stranke del ali kar celotne stroške te dejavnosti prenesle na ekipo strokovnjakov za proizvode in strokovnjakov za upravljanje odnosa z dobavitelji in upravljanje stroškov, ki so postopek izvedli od začetka do konca. Ob široki paleti Aribinih storitev s področja upravljanja odnosa z dobavitelji, preglednosti in analize stroškov, odjemalci Aribinih storitev upravljanja nabave odslej uživajo tudi podporo storitev upravljanja povpraševanja in faktur.

"Ko gre za doseganje boljših rezultatov pri upravljanju stroškov, se je naše strokovno znanje o proizvodih in storitvah izkazalo za ključno - še posebej na novih trgih," je povedal Premysl Pela, direktor Aribinih dejavnosti v Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki in za podjetje Ariba Global Services Organization v Pragi. "Z razširitvijo ponudbe v Pragi lahko večjemu številu podjetij pomagamo, da pri izkoriščanju možnosti kompleksnih in hitro rastočih trgov naredijo korak naprej od golega nižanja stroškov in si zagotovijo trajno konkurenčno prednost."

O podjetju Ariba, Inc.

Ariba, Inc. je vodilni ponudnik rešitev na področju upravljanja stroškov, ki podjetjem pomaga pri doseganju višjih in vzdržnih dobičkov. Uspešna podjetja širom po svetu in v vseh gospodarskih panogah uporabljajo Aribine storitve upravljanja storitev in programsko opremo. Ariba je v ZDA dosegljiv na številki 650-390-1000 ali na spletni strani www.ariba.com.

(C) 1996-2006 Ariba, Inc. Vse pravice pridržane Ariba in logotip Aribe sta last podjetij Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it., Ariba. This is Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer, Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Sourcing, Ariba Invoice, Ariba Travel & Expense, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network, Ariba Supplier Performance Management, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip, Ariba Settlement in Ariba Spend Management Knowledge Base so last podjetja Ariba, Inc. Vse pravice pridržane. Ob tem so prijavljeni še dodatni patenti. Vsi drugi znaki so last dotičnih lastnikov.

Aribina izjava o varnem pristanu

Aribina izjava o varnem pristanu (Safe Harbor) v smislu zakona o pravnih postopkih za delnice v zasebni lasti iz leta 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995): Podatki in napovedi v tem obvestilu vsebujejo Arinina pričakovanja, mnenja, upanja, načrte, namene in strategije, ki zadevajo prihodnosti in so napovedne izjave, ki vključujejo tveganja in negotovosti. Vse napovedne izjave, vsebovane v tem obvestilu, so osnovane na podatkih, ki so bile Aribi na voljo ob nastanku obvestila. Ariba ni v nobenem primeru dolžna spreminjati ali nadgrajevati katerekoli od teh napovednih izjav. Te izjave niso zagotovilo za prihodnje rezultate, ki bi se lahko bistveno razlikovali od trenutnih pričakovanj. Dejavniki, ki bi lahko bili razlog za to, da bi se dejavnost in finančni rezultati Aribe bistveno razlikovali od trenutnih pričakovanj vključujejo (zajeti niso vsi možni dejavniki): časovne zamude pri razvoju ali dostavljanju novih različic Aribinih proizvodov in storitev; Manjša tržna uspešnost Aribinih obstoječih in prihodnjih izdelkov ali storitev; nezmožnost nadaljnjega razvoja novih konkurenčnih izdelkov in storitev na redni osnovi; uvajanje novih izdelkov ali storitev s strani večjih konkurentov; možnost privabljanja in ohranjanja primernega kadra; težave pri asimilaciji pridobljenih podjetij; dolgotrajni in nepredvidljivi prodajni cikli in zamujanje pričakovanih naročil; poslabšanje gospodarskih razmer; nezmožnost vplivanja na stroške; spremembe v politiki cen ali nadomestil; večja nihanja vrednosti naših delnic; izid in stroški, povezni z možnimi regulatornimi ali sodnimi postopki; učinek novih naložb, vključno z možno izgubo stranke, poslovnega partnerja, dobavitelja ali zaposlenega; in stroški, ki jih ima Ariba kot posledica omenjenih procesov. Dejavniki in tveganja, povezani s poslovanjem Aribe, vključno z dejavniki naštetimi tukaj, so obravnavani tudi v obrazcu 10-K, oddanem 7. decembra 2005 in v obrazcu 10-Q, oddanem 8. februarja 2006.

Ariba, Inc.

Karen Master,

412-297-8177 (Media)

kmaster@ariba.com

or

Ariba Gerard Dahan,

+ 33 1 7037 3569 (Media)

gdahan@ariba.com