O-STA

Obiski prvošolcev in ogledi mesta za petošolce ob tednu otroka

3. oktober 2022

Ob tednu otroka, ki ga obeležujemo prvi teden oktobra, bomo na Mestni občini Velenje pripravili nekaj aktivnosti. Vsak dan (razen torka) bomo pripravili dopoldan voden ogled po Velenju za velenjske petošolce, prvošolcem pa bomo pokazali mestno hišo, županovo pisarno in predstavili simbole naše občine. Učence bo vsakič nagovoril tudi župan Peter Dermol. Danes smo program izvedli že za prvo skupino prvošolcev in petošolcev.

V Velenju se zavedamo, kako pomembni so otroci in mladi, zato si prizadevamo, da jih aktivno vključujemo v delovanje lokalne skupnosti. Letos smo izvedli generacijski forum z mladimi, zaradi katerega smo na področju mladih že uvedli vrsto ukrepov (sofinanciranje kreditov, zmanjšan komunalni prispevek, prva stanovanja v najem za mlade ...), spomladi smo izdali brošuro Velenje za mlade, v kateri so odgovori na številna vprašanja, ki zadevajo mlade, izobrazili smo mlade moderatorje - dijake Šolskega centra Velenje, ki sedaj že uspešno vodijo naše dogodke. Vsako poletje omogočamo dijakom počitniško delo preko Čisto moje Velenje. Letos smo ob Kajuhovem letu vsem osnovnim šolam podarili več Kajuhovih knjig in za višjo stopnjo učencev vseh šol financirali predstavo o Kajuhu, ki jo je izvedlo Gledališče Velenje. Z različnimi programi in projekti podpiramo mlade domače podjetnike. Vse leto sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami in drugimi izobraževalnimi institucijami. Omogočamo infrastrukturo za številne dejavnosti za mlade, vzdržujemo izobraževalne institucije, otroška igrišča, v prihodnjem letu bomo začeli z izgradnjo Urbanega parka ...

Smo otrokom prijazno Unicefovo mesto ter mesto prijazno mladim in vse to si bomo prizadevali ostati tudi v prihodnje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje