O-STA

Ob mesecu požarne varnosti sprejeli predstavnike gasilskih organizacij

20. oktober 2022


Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je včeraj, ob mesecu požarne varnosti, sprejel predstavnike gasilskih organizacij, ki delujejo v Mestni občini Velenje, in se jim zahvalil za odlično sodelovanje, s katerim želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Za financiranje javne gasilske službe letos v proračunu namenjamo 1.360.000 evrov. Nadaljujemo z zamenjavo gasilskih vozil za prevoz moštev, v prihodnjem letu pa bomo pričeli z zamenjavo gasilskih vozil s cisternami.

Prav gotovo je letošnje leto prelomno na področju javne gasilske službe. Z namenom nadgradnje gasilske službe smo vzpostavili novo organizacijsko obliko delovanja poklicnih gasilcev v obliki javnega gasilskega zavoda. Ob tem pa seveda želimo ohraniti prostovoljna gasilska društva na dosedanjem visokem nivoju, ki z ustanovitvijo javnega zavoda ostajajo pomemben steber zaščite, reševanja in pomoči ter del javne gasilske službe.

V letošnjem letu nadaljujemo z zamenjavo gasilskih vozil za prevoz moštev z oznako GVM-1 v vseh društvih. Do sedaj smo predali 6 teh vozil, zadnjega so prevzeli gasilci PGD Škale, drugo leto pa kot zadnji PGD Velenje. Za vsa ta vozila smo prispevali po 35.000 evrov. Letos smo prevzeli tudi novo hitro tehnično reševalno vozilo HTRV-1 za PGD Velenje, katerega smo sofinancirali v višini 130.000 evrov.

Začenjamo pa tudi z zamenjavo gasilskih vozil s cisternami. Kot prvo bo novo vozijo GVC-2 prejelo PGD Pesje. Zamenjava vozil poteka glede na letnik nakupa teh vozil v preteklosti. Vozilo bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 250.000 evrov. Postopek javnega naročanja je končan, izbrani ponudnik pa bo vozilo dobavil v letu 2023. V prihodnjem obdobju bomo zagotovili tudi ustrezna vozila za delovanje novega gasilskega zavoda.

Za financiranje javne gasilske službe imamo letos predvidenih 1.360.000 evrov. Sredstva namenjamo tudi za nakup opreme, sofinanciranje vzdrževanja objektov, sofinanciranje zdravniških pregledov, zavarovanje odgovornosti, dekontaminacijo opreme, vozniške izpite, refundacijo, izvajanje projekta prvi posredovalec ter plače za poklicno jedro.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje