O-STA

Slovenci sodelujejo v privatizaciji Črne gore

Privatizacija v Črni Gori je v polnem teku in tudi v tej privatizaciji bodo glavno vlogo imeli privatizacijsko-investicijski fondi. Le-teh je šest, v večini menedžment podjetij, ki jih upravljajo pa so soustanovitelji Slovenci oziroma slovenske družbe za upravljanje. Fond HLT tako soupravlja družba za upravljanje fondov Triglav, MIG soupravlja Kmečka družba, TREND slovenska NFD, MONETA je zastopana s slovensko Merkato ter Ilirika v črnogorskem EUROFOND.

Množična vaučerska privatizacija (MVP) v Črni Gori je sestavljen iz 4 faz:

- V 1. fazi, ki je že zaključena so vsi polnoletni državljani, na dan 31.12.2000, dobili privatizacijske vaučere v vrednosti 5000 vaučer točk.

- V 2. fazi državljani vlagajo vaučere na privatizacijsko-investicijske fonde, lahko pa jih tudi prenašajo ( oz. vaučer točke) med ožjimi člani družine.

- V 3. fazi nato privatizacijski fondi skupaj z državljani direktno vlagajo vaučerje v podjetja, ki so na spisku MVP.Le-teh je 225.

- V 4. fazi pa sledi rezultat avkcije ter ostavkcijske aktivnosti in korekcije.

Trenutno je v toku 2. faza in traja do 18.oktobra. V tej fazi,kot rečeno, državljani vlagajo vaučerje v privatizacijske fonde. Sami pogoji za delničarje fondov so v mnogočem podobni tistim, ki so jih imeli delničarji pidov pri nas. Provizija za upravljanje znaša pet odstotkov neto vrednosti fonda letno (v prvem letu je le-ta izplačana v delnicah fonda).V fond pa morajo, da bi se registriral v razpisanem roku, državljani Črne Gore vpisati 50 milijonov vaučer točk. Ta cenzus trenutno ni izpolnil le fond MIG. Vendar pa so Slovenci zastopani kot upravitelji tudi v momentalno največjih fondih po zbranih vaučerjih. Tako imata HLT, kot Eurofond skupaj već 60 odstotkov vseh vpisanih vaučer točk. "Z dosedanjimi rezultat smo v Eurofondu zelo zadovoljni, vendar pa si prizadevamo, da bi razpolagali in upravljali z 500 milijoni vaučer točk, za kar imamo tudi realno podlago. Naš fond ima že več kot tridesettisoč delničarjev oz. več kot 160 milijonov vaučer točk, s katerimi bomo v 3.fazi kupovali predvsem delnice podjetij, pri katerih je možna internacionalizacija proizvodnje. Poleg tega se bomo usmerili na več področij Črne Gore, kar pomeni tudi v več gospodarskih panog. Pa vender bo najpomembnejši kriterij kupovanje podjetij, ki bi bila zanimiva za tuje vlagatelje oziroma morebitno dokapitalizacijo tujcev. Strategija Eurofonda bo pridobitev čim večje stopnje aktivnega upravljanja teh podjetij, kar bo pomenilo tudi večjo zaščito pravic naših delničarjev. Poslovna politika pa je najprej usmerjena v pridobitev čimvečjega števila delničarjev, kajti naš cilj je, da postanemo največji črnogorski fond" je povedal član uprave Eurofonda, Peter Drašler.