O-STA

Posvetovanje "S P R E M I N J A N J E U S T A V E" - vstop prost

Vljudno vabljeni na posvetovanje "Spreminjanje ustave", ki ga v počastitev 10-letnice Inštituta za ustavno pravo 22. februarja 2023, ob 10. uri, organizirajo inštitut, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in društvo študentov Panda. Dogodek bo v senatni sobi Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2, s posvetovanjem pa se nadaljuje tradicija Inštituta za ustavno pravo pri prirejanju posvetovanj, okroglih miz in izdajanju zbornikov o aktualnih ustavnopravnih temah. Posvetovanje bo potekalo v hibridnem formatu (v živo in po Zoom-u). Udeleženci bodo govorili o sprejemanju veljavne ustave, spremembah, ki jih je že doživela, aktualnih predlogih za prihodnje spremembe, razlagi ustave, primerjalnih vidikih, kriterijih za selekcijo predlogov za ustavne spremembe in se poglobili v problematiko posameznih ustavnih institutov. Nastopajoči bodo imeli po deset minut časa za predstavitev svoje teme, udeležence bo uvodoma pozdravil dekan, prof. dr. Saša Zagorc, podrobnejši program pa je v prilogi.