O-STA

Prvi velik mejnik pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik"

Miran Jurkošek, župan Občine Štore, Branko Petre, župan Občine Vojnik in Matija Kovač, župan Mestne občine Celje

Celje, 20. februar 2023 - Z novinarsko konferenco smo danes obeležili delni zaključek skupnega projekta treh občin. Mestna občina Celje je nosilna občina projekta, katerega cilj je celovita ureditev ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod za približno 2 tisoč prebivalcev treh občin. V Občini Vojnik so končali dela na svojem območju.

V Mestni občini Celje je do sedaj vgrajenih slabih 13 km kanalizacijskih cevi, kar znaša skoraj 70 odstotno realizacijo projekta. 280 hišnih priključkov je pripravljenih, da se bodo vklopili na novo javno komunalno omrežje, kar je skoraj 2/3 od predvidenih z izvajalskimi pogodbami. V celjski občini je zgrajenih tudi 6 črpališč. Za do sedaj izvedena dela je Mestna občina Celje pridobila 10 uporabnih dovoljenj.

V Mestni občini Celje so dela končana ali tik pred koncem na treh sklopih (Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec, Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje, Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna), na dveh dela še potekajo (Sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik, Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova). Župan Matija Kovač je prepričan, da bomo do maja, ko je rok za dokončanje projekta, uspešno zaključili dela v Mestni občini Celje. Poudaril je, da vključenost v omrežje javne kanalizacije ne pomeni le okoljske prednosti, ampak tudi pomembno dviguje kakovosti bivanja občank in občanov ter vpliva na znižanje stroškov.

Župan Matija Kovač: "Upam, da ne bo to zadnje takšno sodelovanje in da v aktualni finančni perspektivi dogovora za razvoj regij najdemo nove možnosti za nadgradnjo tudi v aglomeracijah pod 2000 priključnih enot. Za to si bomo prizadevali tudi na politični ravni."