O-STA

Po 130.000 EUR za kar dve slovenski podjetji

Po 130.000 EUR za kar dve slovenski podjetji

Od 97 prijavljenih podjetij sta bili v tretji seriji sofinanciranja eksperimentov projekta EUHubsS4Data uspešni kar dve slovenski podjetji. Gre za eksperiment Ginger Bee, ki bo pomagal nadgraditi aplikacijo Posadi.si - odličnega asistenta za vrtnarjenje -, ter eksperiment Vineprotada, ki bo izpopolnil že obstoječi sistem za pomoč pri upravljanju vinograda eVineyard. Kot ponudnika storitev in izobraževanj ter člana konzorcija v projektu sodelujeta tudi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL) in digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH.

Z javno dostopnimi podatki do boljših aplikacij za uporabnike

Eksperiment Ginger Bee podjetja Proventus d. o. o. iz Šempetra pri Gorici predvideva nadgradnjo aplikacije Posadi.si, ki je v tujini znana kot Tomappo. "Za sodelovanje v EUHubs4Data smo se odločili, ker je umetna inteligenca področje, ki se izjemno hitro razvija. Zato je možnost sodelovanja s strokovnjaki še toliko bolj pomembna in zaželena. Eksperiment nam odpira možnosti, da podatke, ki jih že imamo, obdelamo in povežemo z javno dostopnimi podatki ter tako ustvarjamo orodja, ki so bolj zanimiva tako za uporabnike aplikacije kot tudi za naše poslovne partnerje (morda celo širše za druge deležnike s področja kmetijstva). Ponudimo lahko več informacij o, na primer, posameznih sortah vrtnin, prilagojene kontekstu - doma na vrtu ali med policami vrtnega centra, izboljšamo učinkovitost ter hkrati zmanjšamo nadležnost oglaševanja in še bi lahko naštevali," je povedal Tilen Blažica, soustanovitelj in direktor podjetja.

Nadaljnji dvig kompetenc na področju strojnega učenja in napredne obdelave podatkov

Drugi izbrani projekt, eksperiment Vineprotada, pa bo nadgradil intuitivno in enostavno programsko rešitev za upravljanje vinogradov eVineyard, ki pomaga pridelati bolj kakovostno grozdje na okolju prijazen način. Gre za rešitev podjetja Elmibit d. o. o. iz Gornje Radgone. "Kot podjetje, v katerem se že od začetka ukvarjamo z ustvarjanjem dodane vrednosti iz podatkov za vinogradniški sektor z rešitvijo eVineyard, smo zelo veseli, da smo bili izbrani za sodelovanje v projektu. Za prijavo smo se odločili, saj je obetal odlično podlago za razvoj nove funkcionalnosti v eVineyardu, bazirane na odprtih podatkih, obenem pa si od projekta obetamo tudi nadaljnji dvig kompetenc na področju strojnega učenja in napredne obdelave podatkov," o razlogih za prijavo na razpis pove direktor podjetja Matic Šerc.

130.000 EUR za izbrane eksperimente

Projekt EUHubs4Data, ki je financiran s strani raziskovalno-inovacijskega programa Horizon 2020, poteka že tretje leto. Naslavlja problematiko pomanjkanja podatkovno podprtih inovacij mikro, majhnih in srednje velikih podjetij na evropskih tleh. V sklopu tretjega in hkrati zadnjega javnega razpisa je bilo med 97 prijavljenimi eksperimenti izbranih 15, dva iz Slovenije. Posamezno izbrano podjetje je za prijavljen eksperiment prejelo 60.000 EUR sofinanciranja ter 70.000 EUR za storitve digitalnih inovacijskih stičišč. Na voljo imajo več kot 170 različnih storitev 24 DIH-ov iz vse Evrope, s pomočjo katerih bodo prijavljene rešitve realizirali v roku naslednjih 10 mesecev. Gre za storitve, kot so izvedba visokozmogljivega računalniškega procesiranja (t. i. HPC), razvoj orodij za analizo t. i. velepodatkov (angl. Big Data), svetovanje pri načrtovanju in implementacija oblačnih storitev, oblikovanje učinkovitih digitalnih rešitev skupaj z deležniki, vključevanje v mednarodni razvojno-inovacijski ekosistem ter strateško tržno načrtovanje.

Veliko zanimanje za storitve slovenskega 4PDIH

Storitve slovenskega ponudnika 4PDIH, ki deluje na FE UL, so pritegnile več tako slovenskih kot tudi tujih podjetij, med izbranimi eksperimenti pa bodo pri izvedbi s svojimi storitvami podprli štiri podjetja - dve slovenski in dve nemški. Kot zanimivost: od 97 oddanih prijav iz kar 23 držav je skoraj 10 % prijaviteljev izbralo 4PDIH kot izvajalca vsaj ene od želenih storitev. "Z veseljem bomo izbrana podjetja podprli na področju oblačnih storitev, načrtovanja digitalnih rešitev in analitike masovnih podatkov. Izbrane ideje obsegajo različne tematike; od optimizacije sistemov za nadzor prometa do agrikulture ter industrije in proizvodnje," je povedal dr. Jure Trilar, vodja 4PDIH.

O EUHubs4Data

Projekt EUHubs4Data, ki se je začel 1. 9. 2020 in bo trajal do 31. 12. 2023, je financiran s strani raziskovalno-inovacijskega programa Horizon 2020 in naslavlja problematiko pomanjkanja podatkovno podprtih inovacij MSP-jev na evropskih tleh. Z njim se vzpostavlja evropska zveza masovnopodatkovnih digitalnih inovacijskih stičišč, ki naj bi postala referenčni instrument za čezmejno preizkušanje in inovacije, osnovane na podatkih. Pod okriljem projekta nastali evropski katalog podatkov in storitev, ki so osnovane na teh podatkih, je na voljo evropskim MSP-jem, zagonskim podjetjem in podjetnikom preko digitalnih inovacijskih stičišč (DIH). Konzorcij sestavlja 21 organizacij, Slovenijo pa v njem predstavljata Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH.