O-STA

Produkcijska šola septembra 2001 odpira vrata sedmi generaciji učencev

Namenjena je mladim med 15. in 18. letom, ki so zaradi različnih razlogov, zlasti težav pri prilagajanju šolskim zahtevam, prekinili redno šolanje na srednješolski stopnji in/ali izpolnili osnovnošolsko obveznost (in jim morda manjka le nekaj izpitov, da bi uspešno zaključili letnik, razred ali osnovno šolo), pa trenutno niso vključeni v redno šolanje.

Mladim nudimo možnost, da se poleg osnovnega programa pripravljajo tudi na popravne izpite. Produkcijska šola je torej za razliko od ostalih srednjih šol namenjena mladim, ki zaradi kombinacije učnih in vedenjskih težav ("špricanje", disciplinski prekrški, druge vedenjske posebnosti in spremljajoča učna neuspešnost) prezgodaj opustijo redno šolanje.

Program Produkcijske šole traja eno šolsko leto in je sestavljen iz naslednjih predmetov: računalništva, funkcionalnega opismenjevanja, osnov oblikovanja, sitotiskarstva, šivanja in treninga socialnih veščin. Učni načrt odlikujejo teme, ki so izrazito praktične in povezane z reševanjem vsakodnevnih življenjskih nalog.
Pri funkcionalnem opismenjevanju (MASLO - matematika/slovenski jezik) se učenci učijo pisanja prošenj, izpolnjevanja obrazcev in osnovnih matematičnih tem, ki jih potrebujemo in uporabljamo vsak dan. Pri računalništvu se bodo učenci urili v uporabi osnovnih in najbolj razširjenih programskih orodij, saj so to znanja, ki vedno bolj vplivajo na izobraževalne in zaposlitvene možnosti mladih. Pridobljena znanja bodo primerljiva stopnji boljših nadaljevalnih tečajev operacijskega sistema Windows 98 in urejevalnika besedil Microsoft Word, naučili pa se bodo tudi osnov oblikovanja s programom CorelDraw 9.0, uporabe programa CutWithIt!, ter se seznanili z možnostmi uporabe interneta.

Posebnost predmetnika Produkcijske šole je prav gotovo trening socialnih veščin. Gre za predmet, kjer se mladi s pomočjo različnih sodobnih učnih tehnik učijo veščin vsakodnevnega komuniciranja. Tudi pri tem predmetu so teme nadvse pragmatične in primerne za vsakodnevno rabo: učijo se oz. v simuliranih situacijah s pomočjo igre vlog vadijo primerne vedenjske vzorce za navezovanje in vzdrževanje odnosov z vrstniki in odraslimi, učijo se tehnik premagovanja treme, tehnik osebnega nastopanja, elementov neverbalne govorice idr.

Teme naštetih predmetov vsebinsko zaokroža in povezuje sitotiskarstvo, pri katerem učenci povezujejo znanja ob izdelovanju preprostih grafičnih izdelkov, kot so vizitke, plakati, majice in druge tiskovine.

Učenci se bodo seznanili tudi s šivanjem; upravljanja s šiviljskim orodjem in stroji se bodo naučili do te mere, da bodo znali popraviti in po svojem okusu izboljšati svoje najljubše kavbojke ter sešiti preproste hlače in podobne kose oblačil ali modnih dodatkov.
Poleg naštetega bodo učenci počeli še marsikaj drugega. Pomemben sestavni del programa Produkcijske šole je kuhanje, v okviru pouka učenci pripravljajo zajtrk in kosilo, ob tem se naučijo tudi upravljanja z denarjem in vodenja blagajne.

Ker se v Produkcijski šoli ves čas kaj dogaja, med drugim redni mesečni izleti, bi bilo škoda, če tega ne bi dokumentirali, tako se bodo učenci naučili tudi fotografiranja in razvijanja črno - belih fotografij.

Predmetnik dopolnjujejo in zaokrožajo dejavnosti, ki širijo interesna področja aktivnosti in prispevajo k jasnejši izobraževalni in poklicni orientaciji: tematski tedni, obiskovanje zanimivih dogodkov, sodelovanje na natečajih...

Poleg omenjenih posebnosti je Produkcijska šola posebna tudi v organizaciji pouka, ki dovoljuje vpis od 1. septembra do zapolnitve mest.

Glavni cilj te šole je, da mladim da vsakodnevno uporabna znanja ter veščine in jim z delom pri zanimivih projektih povrne vero v lastne sposobnosti. Prav to najbolj potrebujejo, preden se po neuspehih spet vrnejo v klopi rednih srednješolskih programov ali na trg delovne sile.

Šolanje v Produkcijski šoli je brezplačno, financira ga Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS, starši krijejo le stroške prehrane, ki znašajo 650 SIT na dan.

Produkcijska šola je spomladi leta 1999 postala javno veljavni program Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS, uspešno pa jo je zaključilo že šest generacij učencev. Ob porastu potreb po programih za delo s šolsko neuspešno mladino je upati, da bo Produkcijska šola utrla pot še drugim, vsebinsko različnim, a v načelu podobnim programom. Zaradi drugačnega pristopa dela z mladimi nas pri izvajanju načel Konvencije o otrokovih pravicah kot partnerja prepoznava tudi UNICEF.

Osnovne informacije so staršem in mladim na voljo v obliki predstavitvene zloženke, ki je dostopna pri svetovalnih delavcih večine ljubljanskih osnovnih in srednjih šol, v vseh mladinskih svetovalnicah in centrih za socialno delo v ljubljanski regiji in bližnji okolici.