O-STA

Inženirska akademija Slovenije v svoje vrste uradno sprejela 31 uglednih strokovnjakov in strokovnjakinj

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je 5. junija na Brdu pri Kranju slavnostno podelila listine novoizvoljenim članom. Med najuglednejše slovenske in tuje strokovnjake s področja inženirstva in tehnologije so sprejeli 18 novih članov - 8 dopisnih in 10 izrednih - ter povišali 13 izrednih članov v redne. Tuji strokovnjaki, ki so prejeli dopisno članstvo, prihajajo iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Makedonije, Nemčije in Norveške. Izvolitev za člana Akademije je visoko nacionalno in družbeno priznanje, saj je IAS poleg SAZU edina nacionalna akademija v Sloveniji, ustanovljena z zakonom. Slovesne podelitve listin novoizvoljenim članom se je udeležil tudi predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, ki je tudi sam član IAS, v katero je bil sprejet leta 2018.

Širok izbor tako slovenskih kot tujih strokovnjakov

Inženirska akademija Slovenije se lahko tudi to leto pohvali z izjemno raznolikim izborom novih članic in članov. Njihove raziskave segajo na področje od jedrskega do biokemijskega inženiringa, digitalizacije v družbi, razvoja celične tehnologije, gradbeništva, industrijske robotike itd. Predsednik IAS dr. Mark Pleško je na slavnostnem dogodku poudaril, da sta "raznolikost in mednarodno sodelovanje ključna za napredek in inovacije na področju inženirstva, tehnologij, razvoja in gospodarstva. Z novimi članstvi krepimo svoje strokovno znanje, prispevamo k mednarodni izmenjavi idej ter dobrih praks in promoviramo znanost in inženirske poklice v javnosti. Eden od pomembnih ciljev IAS je spodbujati inovativnost in razvoj inženirske stroke v Sloveniji ter vlogo in vpliv inženirjev v družbi".

Med prejemniki listin tudi tri ugledne inženirke

Ženske imajo pomembno vlogo v znanosti, čeprav so bile v preteklosti pogosto podcenjene, prezrte ali omejene. IAS se trudi, da se njihovo delo prizna in spodbuja. Letos med prejemniki listin IAS najdemo tudi tri slovenske strokovnjakinje. Ena izmed njih je prof. dr. Tatjana Isaković, profesorica na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter raziskovalka na področju gradbeništva, ki je dosegla mednarodno odmevne rezultate pri raziskavah gradbenih konstrukcij in potresnega inženirstva. Prav tako je včeraj prestižno listino prejela prof. dr. Aleksandra Lobnik iz Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, ki svoje raziskovalno delo posveča razvoju novih optičnih kemijskih senzorjev in biosenzorjev za različne namene uporabe, kot so osebna zaščita in varnost ter pametne tekstilije, varstvo okolja, hrana, medicina.

Med redne članice IAS pa je bila sprejeta znanstvena svetnica na Odseku za nanostrukturne materiale na Institutu Jožef Stefan ter članico UO ESEIA (European Sustainable Energy and Innovation Alliance) prof. dr. Spomenka Kobe. S svoji kakovostnim delom je izjemno prispevala k trajnostnemu razvoju v okoljskem, ekonomskem in socialnem vidiku ter dosegla prebojne dosežke na področju magnetnih materialov.

Danes ima IAS 99 članov

V IAS so člani izvoljeni na podlagi vrhunskih dosežkov na področjih tehniških ved, tehnološkega razvoja, uvajanja novih tehnologij in izdelkov ter učinkovitega razvijanja industrijskih podjetij in drugih poslovnih ustanov. Izvolitev za člana ali članico IAS je visoko nacionalno in družbeno priznanje. Praviloma so novi člani izvoljeni vsako drugo leto. Letos so že tretjič dopisno (mednarodno) članstvo podelili tudi inženirjem/inženirkam, ki nimajo slovenskega državljanstva, vendar izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v rednega člana ter so v preteklosti že sodelovali oziroma sodelujejo s slovenskimi podjetji in raziskovalci.

Člani IAS sodelujejo v raznih vladnih in nevladnih organih in organizacijah ter v okviru mednarodnih združenj inženirskih akademij: Evropskega združenja nacionalnih inženirskih akademij Euro-CASE ter Mednarodnega sveta inženirskih in tehniških akademij CAETS. Za uresničevanje nalog IAS ustanavlja stalna in občasna telesa, v katera poleg svojih članov in članic vključuje tudi sodelavce in sodelavke s področij gospodarstva, raziskovalne in razvojne dejavnosti ter z vseh drugih področij, katerih dejavnost dopolnjuje osnovne naloge IAS. Za obravnavanje različnih tematik akademija ustanavlja tudi tematske odbore, komisije ali delovne skupine.

Danes Akademija z novoizvoljenimi člani šteje skupno 99 članov, od tega 54 rednih, 25 izrednih, 17 dopisnih in 3 častne člane.

Žal sta letos umrla dva častna člana IAS: januarja letos prof. dr. Zvonko Fazarinc in maja letos prof. dr. Dušan Petrač. Spomin na oba so prisotni počastili z minuto molka pred pričetkom slovesnosti.