O-STA

ZDUS je Zagovorniku načela enakosti poslal predlog za obravnavo diskriminacije upokojencev

Ljubljana, 28.7.2023 - Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je Zagovorniku načela enakosti poslala predlog za obravnavo diskriminacije upokojencev pri določilu Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki nalaga upokojencem plačilo prispevka za dolgotrajno oskrbo iz neto pokojnin, med tem ko se drugi prispevki plačujejo od bruto plač in bruto nadomestil plač.

Predlog utemeljujejo takole: Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je, še pred sprejemom Zakona o dolgotrajni oskrbi, na pristojne institucije naslovila predlog, da se spremeni besedilo predloga zakona, ki določa način financiranja dolgotrajne oskrbe s strani zavarovancev. Iz določbe namreč izhaja, da bodo prispevek za obvezno socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo po prispevni stopnji 1 % plačevali upokojenci sami iz neto pokojnin. Vsi dosedanji prispevki za socialno varnost v Sloveniji se plačujejo iz bruto plač in iz bruto nadomestil plač (3. člen Zakona o prispevkih za socialno varnost). Za Zakon o dolgotrajni oskrbi velja, da se bo prispevek odvajal iz bruto plač, razen za upokojence, kjer se bo odvajal iz neto pokojnin. Upokojenci bodo imeli tako na razpolago še manj denarja kot ga imajo. Vsi dosedanji prispevki za obvezna socialna zavarovanja se plačujejo od bruto plač in povečanje prispevnih stopenj praviloma ne pomeni znižanja plač, zato menijo, da so v tem zakonskem aktu upokojenci diskriminatorno obravnavani.

Foto: ZDUS