O-STA

Objavljen javni razpis za nepovratna sredstva, namenjena zaposlitvenemu in podjetniškemu svetovanju ter usposabljanju

Sporočilo za javnost

Celje, 14. september 2023 - V Uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Celje je objavljen javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvajalce zaposlitvenega svetovanja na celjskih osnovnih šolah in izvajalce usposabljanj ter svetovanj za podjetnike in zaposlene v Mestni občini Celje, za katerega smo v občinskem proračunu zagotovili skupno 22.000 evrov. Upravičenci se lahko prijavijo najkasneje do 22. septembra.

Z dodelitvijo nepovratnih finančnih sredstev prispevamo k uresničevanju Strategije razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje, ki jo je sprejel mestni svet. Na tak način želimo mlade, ki na karierno pot šele stopajo, navdušiti za deficitarne poklice, aktivno prebivalstvo pa izobraževati o možnostih njihove podjetniške poti.

Gre za dva ukrepa pomoči. Prvi, za katerega smo rezervirali 13.000 evrov, je namenjen sofinanciranju svetovanja in razširjanje znanja. Osnovnošolce želimo usmeriti v poklice, ki jih na trgu primanjkuje, jih seznaniti z možnimi kariernimi potmi in štipendijami. Drugi ukrep je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb. Za ta namen smo v proračunu rezervirali 9.000 evrov.

Več podrobnosti in dokumentacija so dosegljivi na https://moc.celje.si/javni-razpisi/8462-javni-razpis-za-dodeljevanje-pomoci-za-razvoj-gospodarstva-v-mestni-obcini-celje-2023-2

***