O-STA

Statistični dan 2023: Modri podatki za zeleni energetski prehod

Vabimo vas, da se nam pridružite na Statističnem dnevu 2023. Dogodek bo 27. septembra 2023 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Podnebne spremembe in nestabilnost energetskih trgov vplivajo na naše ravnanje z energijo in na zeleni energetski prehod. Kako pa lahko kot posamezniki k temu pripomoremo? Kako bo zeleni prehod vplival na naše vsakdanje življenje in aktivnosti? Kako lahko s povečanjem uporabe obnovljivih virov, učinkovito rabo energije in prehodom na trajnostne oblike mobilnosti prispevamo k uspešnosti prehoda? Kako lahko izboljšamo samooskrbo gospodinjstev in s tem pripomoremo k večji energetski neodvisnosti?

Odgovore na ta in podobna vprašanja bomo iskali v razpravi s povabljenimi strokovnjaki in udeleženci dogodka, na katerem pa bomo razmere na nacionalnih in globalnih energetskih trgih osvetlili tudi s podatki. Predstavili bomo aktualno energetsko statistiko in podatkovne vire, ki jih pri pripravi te uporabljamo, govorili pa bomo tudi o podatkovnih izzivih, ki nas še čakajo. Le s kakovostnimi, ustreznimi in pravočasnimi podatki bomo lahko uspešno tlakovali pot k zelenemu energetskemu prehodu.

Prijave za udeležbo na dogodku zbiramo do 20. 9. 2023.