O-STA

148 nadarjenih mladih na poti v sijajno prihodnost

Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg

MESTNA OBČINA CELJE

KABINET ŽUPANA

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

T 03 42 65 650

kabinet-zupana@celje.si

www.celje.si

DŠ 56012390

Sporočilo za javnost

Celje, 20. september 2023 - Na ploščadi Knežjega dvora smo danes najuspešnejšim maturantom, dijakom zaključnih letnikov, udeležencem na tekmovanjih znanja in dijakom umetniške gimnazije glasbene smeri podarili knjigo v spomin na izjemno uspešno srednješolsko obdobje.

Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je čestital tridesetim najuspešnejšim dijakinjam in dijakom srednjega poklicnega izobraževanja (zaključni izpit s pohvalo), šestinpetdesetim maturantkam in maturantom srednjega strokovnega ter poklicno - tehniškega izobraževanja (poklicna matura), triintridesetim maturantkam in maturantom splošne mature,

petnajstim dijakinjam in dijakom na področju tekmovanja znanja ter štirinajstim dijakinjam in dijakom umetniške gimnazije glasbene smeri (I. gimnazija v Celju in Glasbena šola Celje). Podelil jim je priznanje in podaril roman Vinka Möderndorferja Druga preteklost.

Matija Kovač, župan Mestne občine Celje je med drugim povedal: "Srednja šola je čas, ko spoznaš prijatelje za vse življenje, v tem času se naučiš nekaterih stvari, brez katerih si nadaljnje eksistence ne znaš predstavljati. Predvsem pa v tem času iz otroka dozoriš v odraslega človeka. Verjamem, da ste ta čas maksimalno izkoristili, o tem pričajo vaši odlični, izjemni rezultati, za katere ste danes nagrajeni in za katere vam iskreno čestitam (...) Danes, ko stopate na novo življenjsko pot, vsak s svojo odločitvijo, kako se boste poklicno ali življenjsko razvijali, vam bo vse to, kar ste na tej poti pridobili in prevzeli v svoje vrednote, še kako olajšalo delo za naprej. Zagotovo ne bo vedno le lahko, tudi težke situacije so pred vami, ampak z vsem, kar znate in predvsem, ker vase zaupate, boste vse uspešno prebrodili. Tudi kadar ne boste najbolj uspešni, se zavedajte, da v življenju niso pomembne le ocene, uspeh, denar, ampak da je bistveno še marsikaj drugega in zato vam želim, da na svoji nadaljnji poti spoznate čim več pravih, dobrih prijateljev in da gojite pristne medčloveške odnose (...) Kot skupnost smo izjemno ponosni na vseh 148 najuspešnejših dijakov in dijakinj, ki so danes z nami. Prav je, da ste tudi sami nase zelo ponosni."

Najuspešnejše srednješolce je nagovoril tudi vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol in ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje Iztok Leskovar, ki je najuspešnejšim dejal tudi, da zmorejo vse in da je vsak cilj, ki si ga zastavijo, zanje dosegljiv.

Predstavnik vseh nagrajenih dijakov, zlati maturant I. gimnazije v Celju Martin Steblovnik je pa med drugim rekel: "Ne pretiravam, če rečem, da je naša generacija preživela veliko. Prijateljstva nas bodo spremljala vse življenje. Učili smo se drug od drugega in različni pogledi na svet so nam pomagali rasti."

Prireditev s kulturnim programom so pripravili dijakinje in dijaki I. gimnazije v Celju z mentorico Juano Robida, Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti je izdelala cvetlične aranžmaje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje pa pripravila sladko pogostitev. Na sodelovanje s šolami smo na Mestni občini Celje zelo ponosni.

Z izposojenimi besedami iz veznega besedila in glasbenih točk na današnjem sprejemu za najuspešnejše jim tudi mi želimo "Carpe diem, srce veliko kakor svet, nasmeh in iskrico v očeh ter da bi si upali sanjati in bi svoje sanje tudi uresničili".

***

Celje, 20. september 2023

Številka zadeve: 091-7/2023