O-STA

Evropska kupna moč 2006: kdo vodi na Vzhodu in Zahodu?

NUEREMBERG, Nemčija, 31. avgust - PRNewswire - Najnovejši rezultati raziskave o evropski kupni moči so pokazali, da Nemčija ostaja največji potrošniški trg v Evropski Uniji. Nominalna skupna kupna moč 82,4 milijona njenih prebivalcev po ocenah v letu 2006 znaša 1.495 milijard evrov, 19,5% celotne evropske kupne moči. Raziskava regionalnega podjetja za tržne raziskave MB-Research, s sedežem v Nuerembergu, ki je zajela celotno Evropo, je nadalje pokazala, da je po kupni moči v Vzhodni Evropi vodi Rusija (286 milijard evrov), sledijo pa ji Poljska (145 milijard), Madžarska in Češka (obe s 46 milijardami).

Rezultati raziskave tudi kažejo, da ima Luksembourg v letu 2006 največjo kupno moč na prebivalca. Njegovih 460.000 prebivalcev ima namreč na voljo v povprečju preko 27.000 evrov dohodkov. V Vzhodni Evropi je po kupni moči na prebivalca na prvem mestu Slovenija z 8.000 evri na prebivalca. Po podatkih MB-Research Sloveniji sledijo Madžarska, Češka in Poljska.

Raziskava je poleg prihodkov upoštevala tudi življenjske stroške, saj je le tako mogoče oceniti bogastvo neke države. Na lestvici realne kupne moči na prebivalca vodi Luksemburg z 235% evropskega povprečja. V Vzhodni Evropi pa je na prvem mestu zopet Slovenija s 101% evropskega povprečja, sledijo pa ji Češka, Madžarska in Poljska z vrednostmi med 70% in 80%.

Nova raziskava MB-Research o preko 1,500 regijah pa je pokazala, da je Švicarska davčna oaza Zug najbogatejša regija z dohodkom 33.000 evrov na leto. Dnevni razpoložljivi dohodek v Zugu presega mesečni dohodek v večini Ukrajine, najbolj revnih delih JV Turčije, južne Rusije, Albanije, Kosova in Moldavije. Najbogatejša regija v Vzhodni Evropi je osrednjeslovenska, kjer imajo prebivalci na voljo 9.000 evrov na leto; poleg slovenskih regij je v ospredju tudi Praga s preko 6.500 evrov.

MB-Research je tudi prva ustanova, ki je izvedla sistematično časovno analizo teh podatkov. Med evropskimi mesti s preko milijonom prebivalcev so tekom zadnjih petih let prejemki najhitreje naraščali v St. Petersburgu in se povečali za 87% (v evrih). Moskva, Bratislava in Sofija so v istem obdobju beležile preko 50% rast.

Najhitreje rastoče države so Rusija, predvsem po zaslugi naraščajočih cen plina in nafte, ter Slovaška, koz posledica daljnosežnih strukturnih reform. Od leta 2001 sta državi beležili 65% rast (Rusija) in 63% rast (Slovaška).

Predstavljeni rezultati so del poročila "MB-Research European Data 2006", ki ga številna vodilna podjetja pocelotnem svetu uporabljajo kot osnovo za načrtovanje svojih dejavnosti.

Dopolnjena verzija tega sporočila za javnost z tabelami in zemljevidi se nahaja na spletnem naslovu www.mb-research.de

Kontakt za medije:

Michael Bauer

Fürther Str. 27

D-90429 Nuremberg

Tel.:+49-911-28-707-177

http://www.mb-research.de

E-pošta: michael.bauer@mb-research.de