O-STA

V Ekonomsko-poslovni coni Stara vas uredili še 3 hektare opremljenih zemljišč

V Ekonomsko-poslovni coni Stara vas so se zaključila gradbena dela za ureditev infrastrukture, s katerimi smo pridobili še dobre 3 hektare novo opremljenih zemljišč. Zemljišča sta že kupili 2 farmacevtski podjetji, in sicer Ergopharma in Vonpharma. Namen projekta je nadgraditev cone in transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo, ki bo krepila konkurenčnost gospodarstva in ustvarjala pogoje za rast podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Četrta faza nadgradnje je zajemala vzpostavitev cestne in komunalne infrastrukture, elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture ter izvedbo ukrepov trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture (polnilnici za električna vozila, električna stebrička za polnjenje električnih koles, varčna razsvetljava, vzpostavitev pilotne platforme "Pametna EPC Stara vas", podzemni zbiralniki odpadkov, vzpostavitev zelenega otoka s klopmi za počitek, postavitev hotela za žuželke, zasaditev dreves in druge vegetacije, vzpostavitev pitnika, kolesarski pas, vzpostavitev avtobusnega postajališča Lokalc, menedžment padavinskih voda). V Mestni občini Velenje soustvarjamo spodbudno podjetniško okolje, ki bo zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiralo gospodarstvo iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše.

Z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva in ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo bo sledila nadaljnja specializacija cone. V Ekonomsko-poslovno cono Stara vas privabljamo investitorje, ki bodo komplementarni obstoječim proizvodnim dejavnostim, ki bodo spodbujali krožno gospodarstvo in simbiozo med podjetji, ter podjetja, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, kot so farmacevtska podjetja, podjetja za razvoj produktov na področju zelenih tehnologij, robotika in avtomatizacija. Vrednost celotnega projekta, ki ga sofinancira Evropska unija - Next Generation EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v višini 807.552,00 evrov, znaša 1.429.770 evrov.