O-STA

OMD Predicts v Sloveniji

20. septembra je na Bledu potekala konferenca o prihodnosti medijev OMD Predicts. Več kot 160 udeležencev iz regije Adriatic se je seznanilo z medijskimi smernicami in s tehnologijo, ki jih bomo uporabljali v prihodnosti. Domači in tuji strokovnjaki so razpravljali o razpršenosti današnjega medijskega trga, pomenu digitalnih medijev in nove tehnologije, novih načinih medijskega raziskovanja in vpletanju potrošnika v medijske vsebine.

Nove tehnologije spreminjajo medijski trg

V medijski prostor vstopajo oglaševalci z željo po pridobivanju večje vrednosti za vložene oglaševalske investicije, večji prilagodljivosti medijev in čim večjem učinku oglaševanja na prodajne rezultate. Lastniki medijev na drugi strani se osredotočajo predvsem na povečanje dobička, dogovore z oglaševalci na daljši časovni rok in povečevanje svojega deleža v oglaševalskem kolaču. Med oglaševalci in mediji je medijska agencija kot posrednik, ki mora zadovoljiti na eni strani naročnike s stroškovno učinkovitim načrtovanjem, na drugi strani pa obdržati dobre odnose z mediji in imeti dobra pogajalska izhodišča. Kot je na konferenci OMD Predicts na Bledu poudaril Barry Cupples, direktor za Srednjo in Vzhodno Evropo pri OmnicomMediaGroup, smo zdaj priče krepitvi moči posameznih oglaševalcev in medijev, ki obvladujejo današnji medijski prostor, poplavi raznovrstnih nišnih izdelkov in storitev ter brisanju ostre meje med posameznimi vrstami medijev. Tako nove tehnologije omogočajo, da z eno napravo hkrati telefoniramo, gledamo TV, brskamo po internetu, fotografiramo in snemamo.

Prihodnost merjenja so ekonometrični modeli

Marketinško okolje namreč postaja zelo zapleteno in vse večji poudarek je na skrbnem upravljanju investicij v oglaševanje v smeri povečanja dobička. Pri medijski agenciji OMD se zavedajo pomena ekonometrije in se z njo resno ukvarjajo že nekaj let. Bruno Martin, specialist pri OMD Metrics, pravi da pri tej raziskavi dobimo odgovor na vprašanje, kateri komunikacijski kanali so učinkoviti in kaj vpliva na dobre poslovne rezultate. S statističnimi metodami izolirajo posamezne marketinške dejavnike in jih kvantificirajo. Primerjava zgolj prodajnih rezultatov in oglaševanja ni dovolj, treba je upoštevati in primerjati tudi dejavnike, kot so distribucija, sezonskost, cena, PR-aktivnosti, radijsko in televizijsko oglaševanje, in drugo.

Manjša učinkovitost TV-oglaševanja

Spremembe v novih načinih merjenja učinkovitosti so zlasti pomembne zdaj, ko so na pohodu novi digitalni mediji. Jean Paul Edwards, direktor pri OMD Media Futures, je predstavil izsledke raziskave, ki sta jo izvedla OMD in Yahoo. Proučevali so mlade in njihovo uporabo medijev. Raziskava je bila izvedena v enajstih državah. Kot najbolj relevanten medij v ciljni skupini se je izkazal internet, takoj za njim pa mobilni telefoni. Kadar mladi iščejo informacije, filme, glasbo in različne vsebine, prisegajo na internet, modo sledijo v revijah, na TV gledajo humoristične serije. TV ni več primarni medij prihajajočih generacij. Po ocenah naj bi do leta 2010 TV-oglaševanje imelo le 35 % učinka, kakor ga je imelo leta 1990. Iskati je treba nove poti do možnih potrošnikov in se iz klasičnih medijev delno preusmeriti v novo tehnologijo. Vendar to ni dovolj, v poplavi oglasnih sporočil je vse bolj pomembno, kako in kdaj z novimi mediji sledimo premike možnega potrošnika ter ga lovimo v pravem razpoloženju.

S pojavom nove tehnologije ima tudi vsak posameznik možnost vpletanja in ustvarjanja medijskih vsebin. Oliver Trethewey, direktor za poslovne inovacije pri OMD Fuse, je na konferenci pokazal nekaj primerov, kako so mladi s pomočjo nove tehnologije postali svetovno znani zvezdniki in njihove domače posnetke si je ogledalo na sto tisoče ljudi po internetu, mobilnih telefonih ipd. OMD Predicts

Specializirane medijske agencije prevzemajo vlogo vodenja procesa

Marketing je postal zelo kompleksen in specializacija je nujna, vendar mora nekdo prevzeti vlogo celovitega vodenja in imeti pregled nad celotnim procesom strateškega načrtovanja. Kdo naj bo to? Naročnik, medijska agencija, kreativna agencije ali kdo drug? Vesna Marđonović, direktorica OMD Slovenija, je predstavila, kako medijska agencija lahko koordinira proces strateškega načrtovanja in s tem naročniku prihrani veliko človeških in finančnih virov. Poudarila je, da imajo naročniki vse več zaupanja v medijske agencije, njihovo poznavanje trga, raziskav in vpogleda v strateško načrtovanje. Na voljo imajo podatke, znajo jih uporabljati in iz njih potegniti pravo vrednost za naročnika. Prepričana je, da bodo od prihodnjih pet do sedem let medijske agencije prevzele vlogo pri vodenju procesa strateškega načrtovanja.

Dodatne informacije o konferenci:

Andreja Zadnik

Tel.: 01 2308 550

E-pošta: andreja.zadnik@omd.si