O-STA

Študij Družboslovne informatike praznuje 20. obletnico obstoja

Na Fakulteti za družbene vede bo Katedra za informatiko in metodologijo v četrtek, 28.9.2006 obeležila 20-letnico študijskega programa Družboslovna informatika. Družboslovna informatika je študij, ki je za informacijsko družbo, družbo tveganja in družbo znanja, v kateri danes živimo, nepogrešljiv. Z ustanovitvijo tega študija na FDV pred 20. leti so bili takratni sodelavci eni izmed prvih na svetu, ki so poučevali družboslovno informatiko in tako postali zgodnji znanilci današnje informacijske družbe. Ob tem pomembnem jubileju smo pripravili posebno praznovanje.

Na FDV smo zelo zgodaj začutili potrebo po izoblikovanju interdisciplinarnega družboslovnega in hkrati informatičnega zaposlitvenega profila in smo bili sprva celo unikatni v svetovnem merilu. V zadnjem času so se vzpostavili še številni sorodni študiji v tujini, kar zgolj potrjuje pravilno usmeritev - da je treba razvijati stroko in študij družboslovne informatike, ki povezuje informacijske tehnologije in družboslovje, uči rabo zanesljivih metod pojasnjevanja in napovedovanja družbenih fenomenov in promovira načine kooperativnega delovanja, ki prispevajo h grajenju zanesljivega človeškega znanja.

Več informacij o programu prireditve lahko dobite na www.fdvinfo.net.

Univerza v Ljubljani

Kardeljeva ploščad 5

Fakulteta za družbene vede

1000 Ljubljana

telefon: 01 580 52 86