O-STA

Obnova športnega igrišča na Hudinji

Celje, 9. november 2023 - Začeli smo z obnovo športnega igrišča pri Osnovni šoli Hudinja, s čimer bomo na eni izmed najbolj priljubljenih športnih površin v Celju poskrbeli za še boljšo športno izkušnjo in varnost vseh, ki igrišče radi uporabljajo.

Obnovili bomo varovalno žično ograjo, celovito preplastili igralno površino in na novo zarisali označevalne črte za nogometno oziroma rokometno igrišče. Vrednost del je 29.000 evrov.

Pred kratkim smo obnovili tudi športni igrišči na Teharjah in Lavi, v teh dneh pa bomo v uporabo predali še nove vadbene elemente na igrišču I. gimnazije v Celju, ki bodo zelo dobrodošla pridobitev za vse ljubitelje vaj za moč.

Z obnovami športnih in otroških igrišč želimo zagotavljati dobre pogoje za aktivno preživljanje prostega časa in spodbujati zdrav način življenja.