O-STA

Začenjamo z gradnjo podzemne zbiralnice odpadkov na Rudarski cesti

13. november 2023

V tem tednu bo izvajalec začel z gradnjo nove podzemne zbiralnice odpadkov med večstanovanjskima blokoma na Rudarski cesti in Šaleški cesti 16 (na lokaciji ob dosedanjem ekološkem otoku in ob prehodu za pešce), ki bo namenjena gospodinjstvom in pravnim subjektom. V Mestni občini Velenje pripravljamo projektno dokumentacijo za podzemne zbiralnice odpadkov še za 4 nove lokacije, saj želimo z njimi izboljšati izgled javnih površin tako v mestu kot na obrobju mesta.

Nova podzemna zbiralnica odpadkov je umeščena na površino mirujočega prometa v bližini ekološkega otoka, ki bo med gradnjo normalno obratoval. V okviru investicije, ki bo potekala meseca novembra, bomo preuredili prehod za pešce in odstranili 4 parkirna mesta, zaradi odstranitve dosedanjega ekološkega otoka pa bomo pridobili nekaj dodatne travnate površine.

V novi podzemni zbiralnici je predvidenih 6 posod, in sicer 2 za mešano embalažo in po 1 posoda za biološke odpadke, za mešane komunalne odpadke, za papir/karton in za steklo. Zbiralnica odpadkov bo namenjena vsem gospodinjstvom in pravnim osebam na območju Šaleške ceste 16, Rudarske ceste 2a-2d in 6a ter Titovega trga. V začetku decembra, ko bodo dela zaključena, bodo stanovalci povabljeni na predstavitev.

V času gradnje bo spremenjen prometni režim - promet bo potekal enosmerno po notranjem odseku med Šaleško in Rudarsko cesto.

S podjetjem PUP Saubermacher, koncesionarjem za ravnanje z odpadki, smo pristopili k projektu zagotavljanja enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov iz podzemnih zbiralnic. Skupaj smo pripravili strategijo z akcijskim načrtom za umeščanje podzemnih in nadzemnih zabojnikov. V prihodnjih letih načrtujemo postavitev še več podzemnih zbiralnic, najprej predvsem v mestnem središču. Namen novega načina zbiranja odpadkov je zbiranje vseh ločenih odpadkov na eni lokaciji v zaprtih podzemnih zabojnikih, ki omogočajo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. Število motečih posod se bo bistveno zmanjšalo, zmanjšalo se tudi število zbiralnic, t. i. ekoloških otokov, in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje