O-STA

Ocenjevanje škode v trajnih nasadih zaradi pozebe aprila 2023

16. november 2023

Mestna občina Velenje je s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela Sklepa o ocenjevanju škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023. Pozivamo vse kmetijske pridelovalce, ki jim je pozeba meseca aprila povzročila škodo na trajnih nasadih, da prijavijo škodo na pripravljenem obrazcu: Obrazec 2 - POZEBA april 2023. Obrazec je dostopen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si in v sprejemni pisarni občine.

Oškodovanec mora obrazec obvezno podpisati dvakrat ter izpolniti vse označene podatke. Rok za oddajo izpolnjenih in podpisanih obrazcev je 22. november 2023.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete sodelavko Urada za urejanje prostora Mojco Kodrič (telefonska številka 03 8961 690).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje