O-STA

V soboto 14. oktobra 2006 je svetovni dan standardizacije ("World Standards Day"), katerega glavni cilj je promoviranje pomembnosti uporabe mednarodnih standardov v svetu.

Svetovni dan standardizacije praznujemo vsako leto 14. oktobra z namenom, da počastimo trud tisočev strokovnjakov po vsem svetu, ki razvijajo mednarodne prostovoljne standarde v okviru mednarodnih organizacij za standardizacijo ITU, IEC in ISO, z mednarodnimi standardi pa se pospešuje trgovina, širi znanje in posreduje tehnološki napredek.

Ob svetovnem dnevu standardizacije vas Slovenski inštitut za standardizacijo v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru vabi na strokovno srečanje "Dan standardizacije", ki bo potekalo v petek 13. oktobra 2006 od 9. do 13. ure v dvorani Boruta Pečenka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

V spodnjem besedilu je prevod poslanice predsednikov ISO in IEC ter generalnega sekretarja ITU ob svetovnem dnevu standardizacije, katerega letošnji slogan se glasi: "Standardi: velike koristi za majhna podjetja".

Standardi: velike koristi za majhna podjetja

Povsem upravičeno lahko trdimo, da v majhnih podjetjih poteka največ posla na svetu. Po nekaterih ocenah namreč majhna in srednje velika podjetja obsegajo kar 95 odstotkov vseh podjetij na svetu. Z mednarodnimi standardi moramo torej tudi tem podjetjem zagotoviti enake možnosti, kot jih zagotavljamo globalnim podjetjem, vladam in družbi nasploh.

Lastniki in menedžerji majhnih podjetij so delavni ljudje, strogo osredotočeni na preživetje svojih podjetij. Standardizacija se jim zdi mogoče precej oddaljena od njihovih vsakdanjih skrbi. Vendar pa prav uporaba mednarodnih standardov, ki jih pripravljajo v ISO, IEC in ITU, olajšuje gospodarski razvoj in širjenje novih tehnologij, to pa nedvomno izboljšuje možnosti uspeha tako majhnim podjetjem kot večjim organizacijam.

Mednarodni standardi so pomagali pri razvoju in vzpostavljanju električnih omrežij in telekomunikacijskih mrež oziroma mrež informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter globalnih dobavnih verig in s tem tudi za majhna podjetja odprli številne nove priložnosti. Standardi IEC, ITU in ISO nedvomno so in ostajajo največji prispevek k razvoju. Globalne dobavne verige, proizvodnja v tujini in naročanje storitev pri zunanjih ponudnikih slonijo na trdnih temeljih mednarodnih standardov in omogočajo majhnim podjetjem, tudi tistim v državah v razvoju, nov začetek in nove poslovne priložnosti.

Predvsem zaradi standardizacije na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij lahko majhna podjetja v iskanju novih trgov sežejo preko svojih meja. Izjemen razvoj interneta na primer vsakemu podjetju, ne glede na velikost, nudi možnosti, da svetu odpre svoje izložbeno okno. Poleg tega pa standardizacija podpira tudi digitalizirane proizvodne procese in procese za nadzor kakovosti, informacije o proizvodih ter finančne transakcije in predstavlja podlago za sklepanje novih partnerstev in poslov, ki niso omejeni z lokacijo podjetja ali vezani nanjo. Te standarde pa lahko podjetja dopolnijo ali nadgradijo še s standardi dobre poslovodne prakse.

S standardi za proizvode pa standardizacija daje dodano vrednost tudi naraščajoči ponudbi majhnih podjetij na področju storitev. Lastniki in menedžerji lahko izkoristijo prednosti standardov o sistemih vodenja in ocenjevanja skladnosti: z njimi se lažje uveljavijo kot zanesljivi dobavitelji in poslovni partnerji, izpolnjujejo predpisane zahteve ter sodelujejo na javnih razpisih.

Proaktivni lastniki in menedžerji majhnih podjetij, ki želijo s pomočjo mednarodnih standardov bolje prepoznavati potencialne poslovne priložnosti za svoja podjetja, morajo v korak z razvojem pri ITU, IEC in ISO, saj je to ključnega pomena za poznavanje novih trendov in priložnosti na trgu. Tudi vlade in številna poslovna združenja po svetu so namreč za majhna podjetja vzpostavili različne pobude v povezavi s standardi.

Jasno je torej, da mednarodni standardi lahko prinesejo majhnim podjetjem velike koristi. Mednarodni standardi ISO, IEC in ITU vsebujejo praktične rešitve za izzive, s katerimi se majhna podjetja soočajo na današnjem globalnem trgu. S tem omogočajo lastnikom in menedžerjem majhnih podjetij, da še bolj utrdijo svojo tradicijo delavnosti, marljivosti, podjetniškega duha, doslednega upoštevanja predpisanih zahtev in zadovoljstva svojih strank.

Vabilo in program se nahaja na spletni strani: http://www.sist.si/slo/g1/g1.htm

Sašo Bovcon

Koordinator projektov za pravne zadeve

in Odgovorna oseba za stike z javnostmi

Slovenski inštitut za standardizacijo

Šmartinska 140,

1000 Ljubljana

Tel.: 01 478 3071

Fax: 01 478 3094

El. pošta: saso.bovcon@sist.si

Splet: http://www.stat.si