O-STA

Razširitev kotacije delnic SKB banke d.d.

Od 5. oktobra 2001 je v borzno kotacijo sprejetih skupno 8.749.298 delnic z oznako SKBB v skupni nominalni vrednosti 8.749.298.000 SIT izdajatelja SKB BANKA d.d., Ljubljana.

Dne 17. septembra 2001 je namreč odbor za sprejem vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, sprejel odločbo z odložnim pogojem o razširitvi borzne kotacije navadnih delnic na ime družbe SKB banka d.d., ki bo izpolnjen z dnem vpisa delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD.

Skladno z odločbo KDD bo dne 4. oktobra 2001 dodatno vpisanih 949.298 delnic z oznako SKBB v centralni register KDD.