O-STA

Nokia Siemens Networks je pričela z delovanjem in prevzela vodilni položaj v industriji komunikacij

Nokia je posodobila tržna predvidevanja za mobilno in fiksno infrastrukturo ter za spremljajoče tržne storitve za leto 2007

Pri Nokii so danes sporočili, da je 1. aprila začela delovati Nokia Siemens Networks, ki je prevzela vodilni položaj na trgu komunikacijske infrastrukture in je tako že pripravljena na stotinam svojim strankam po vsej obli pomagati pri soočanju z izzivom povezovanja petih milijard ljudi, za katere podjetje verjame, da bodo do leta 2015 neprekinjeno "povezani".

Novo podjetje, ki je v lasti Nokie in Siemensa, zaseda tri najvišja mesta v industriji (podatek temelji na proformi o 17,1 milijard € prihodkov v letu 2006) in ima vse možnosti, da izkoristi priložnosti za rast tako na trgu brezžičnih kot na trgu fiksnih komunikacij. Nokia Siemens Networks ima približno 600 strank in deluje v približno 150 državah ter lokalno prisotnost in znanje združuje z globalnim dosegom in mednarodno podporo vodilnega podjetja v industriji. Podjetje začenja z velikim zagonom. Poleg ločenih dejavnosti Siemensa in Nokie je bilo od odobritve s strani organov za varstvo konkurence podanih približno 140 skupnih ponudb.

"Kot eno vodilnih podjetij v industriji začenjamo z jasno izoblikovanim ciljem: Postati želimo številka ena. Želimo postati najboljši v zagotavljanju komunikacijskih možnosti za naše stranke; podjetje številka ena na področju povezovanja sveta preko nevidne povezljivosti mobilnih in fiksnih komunikacij; in želimo ustvariti najboljše delovno okolje za naše uslužbence. Prav tako želimo biti znani po tem, da delujemo po najvišjih standardih etike in integritete," je povedal Simon Beresford-Wylie, generalni direktor Nokia Siemens Networks.

Nokia Siemens Networks ima pet poslovno-proizvodnih enot - radijski dostop, širokopasovni dostop, storitveno jedro in aplikacije, IP/Transport in operacijski podporni sistemi - ki nudijo poln razpon proizvodov in aplikacij za fiksna, mobilna in konvergenčna omrežja. Poleg tega se novo podjetje rastočemu povpraševanju za storitve posveča prek svoje enote za storitve, ki ima okrog 20.000 strokovnjakov po vsem svetu.

"Smo dovolj veliki in imamo dovolj virov, da smo lahko konkurenčni, vendar se kljub temu zavedamo, da prava konkurenčnost ne izvira zgolj iz velikosti," je povedal Simon Beresford-Wylie. "Nokia Siemens Networks je sposobna svojim strankam ponuditi inovativnost. V našem podjetju bolj od hierarhije cenimo hitrost, fleksibilnost, integriteto in rezultate. Trdno partnerstvo z Nokio nam daje edinstven vpogled v področje končnih uporabnikov in nam omogoča, da našim strankam ponudimo celovite rešitve. Nenazadnje je tudi naš portfelj idealen za svet, ki se zbližuje, saj smo močni tako na področju fiksnih kot na področju mobilnih sistemov."

Nokia Siemens Networks gradi na raziskovalni in inovacijski moči svojih matičnih podjetij. Imela bo eno najboljših raziskovalnih in razvojnih ekip na svetu, ki se bo osredotočila na napredek v razvoju najboljših proizvodov fiksnega in mobilnega omrežja naslednje generacije v svojem razredu. Leta 2006 je ekipa za raziskave in razvoj, ki je zdaj del Nokia Siemens Networks, predstavila prvo rešitev za dolgoročni razvoj (Long Term Evolution oz. LTE) radijskega dostopa. Pri fiksnem dostopanju so raziskovalne ekipe prek omrežja za optično dostopanje podatke prenesle s hitrostjo 10 gigabitov na sekundo, kar je štirikrat hitreje kot prej.

Nedavno so s pomočjo tehnologije gostega valovnega multipleksiranja (Dense Wavelength Division Multiplexing oz. DWDM) dosegli povezavo 10x111 gigabitov na sekundo, in to prek razdalje skoraj 2400 kilometrov. S tem so pokazali, da bodo operaterji lahko prešli na 100-gigabitne storitve eterneta na valovno dolžino s pomočjo njihovih obstoječih optičnih struktur. Ta močna razvojno-raziskovalna zmogljivost skupaj z inovativnimi rešitvami, kakršne so IMS, MSC strežniški sistem in HSPA internet, ki so danes že komercialno dostopne, bo podjetju Nokia Siemens Networks omogočila pomoč strankam pri uresničevanju njihovih poslovnih ciljev.

"Ko se spreminja trg in se naše stranke soočajo z zapletenimi poslovnimi izzivi, se moramo spreminjati tudi pri Nokia Siemens Networks," je nadaljeval Simon Beresford-Wylie. "Približevanje interneta in zagotavljanje povezljivosti večini ljudi do leta 2015, bo zahtevalo iskanje novih načinov za zniževanje stroškov povezanosti, še zlasti na velikih vzhajajočih trgih. Kot smo pri Nokii in Siemensu napovedali že ob oznanitvi nastanka novega podjetja 19. junija 2006, bomo skušali doseči ocenjenih 1,5 milijard letnega sinergijskega prihranka do leta 2010, da bi ustvarili močno in konkurenčno podjetje Nokia Siemens Networks."

Kar zadeva tržna predvidevanja, je v zadnjih nekaj mesecih prišlo do oženja vidljivosti in do indikacij o upočasnitvi potrošnje v nekaterih regijah. Posledično Nokia in Nokia Siemens Networks danes posodabljata predvidevanja za infrastrukturo trga mobilnih in fiksnih storitev za leto 2007. Podjetji zdaj za leto 2007 pričakujeta zelo majhno rast trga mobilne in fiksne infrastrukture ter spremljajočih trgov storitev, izraženo v evrih. Pred tem je Nokia za leto 2007 pričakovala majhno rast v mobilni in fiksni infrastrukturi ter spremljajočih trgih storitev, izraženo v evrih. Od 1. aprila 2007 bodo finančni rezultati Nokia Siemens Networks konsolidirani Nokii.

O Nokia Siemens Networks

Nokia Siemens Networks je vodilni globalni ponudnik komunikacijskih storitev. Podjetje ponuja celovit, uravnotežen portfelj rešitev mobilne in fiksne infrastrukture omrežij ter se z več kot 20.000 strokovnjaki po vsem svetu uspešno spopada z rastočim povpraševanjem po storitvah. Ob združenih proformnih prihodkih v višini 17 milijard evrov v letu 2006 je Nokia Siemens Networks eno največjih podjetij za telekomunikacijske infrastrukture. Nokia Siemens Networks posluje v približno 150 državah in ima sedež v Espooju na Finskem. Združuje Nokiino Networks Business Group in poslovanje Siemens Communications, povezano s transportom.

www.nokiasiemensnetworks.com

NAPOVEDNE IZJAVE

Treba je poudariti, da so nekatere izjave, vsebovane tukaj, ki niso zgodovinska dejstva, med njimi tudi, vendar ne le, izjave, ki zadevajo: A) pravočasnost dobave proizvodov in podajanja rešitev; B) naša sposobnost razvijanja, izvajanja in trženja proizvodov, rešitev in tehnologij; C) pričakovanja o tržni rasti, razvoju in strukturnih spremembah; D) pričakovanja o nivojih obsega proizvodnje naših mobilnih naprav, o tržnem deležu, cenah in maržah; E) pričakovanja in cilje pri doseganju poslovnih rezultatov; F) izid pričakovanih in morebitnih pravdnih sporov; in G) izjave, ki vključujejo besede "verjamemo", "pričakujemo", "predvidevamo", "ciljamo", "ocenjujemo", "načrtujemo", "bomo" ali podobne izraze, napovedne izjave. Ker te izjave spremljajo tveganja in negotovosti, se dejanski rezultati lahko materialno razlikujejo od rezultatov, kakršne trenutno pričakujemo. Med dejavniki, ki bi te razlike lahko povzročili, so tudi, a ne le: 1) konkurenčnost našega portfelja proizvodov; 2) naša sposobnost prepoznati ključne tržne trende ter se pravočasno in uspešno odzvati na potrebe naših strank; 3) razpon rasti industrije mobilnih komunikacij ter rast in dobičkonosnost novih tržnih segmentov znotraj naše ciljne industrije; 4) dostopnost novih izdelkov in storitev, ki jih nudijo omrežni operaterji in drugi subjekti, ki vstopajo na trg; 5) naša sposobnost uspešnega upravljanja s stroški; 6) intenziteta konkurence v industriji mobilnih komunikacij in naša sposobnost ohranjanja ali izboljšanja našega tržnega položaja in uspešnega odzivanja na spremembe v sferi konkurence; 7) vpliv tehnoloških sprememb in naša sposobnost razvijanja oziroma pridobivanja zapletenih tehnologij, kakršne zahteva trg, z vsemi pravicami, potrebnimi za uporabo; 8) pravočasna in uspešna komercializacija zapletenih tehnologij kot novih, naprednih proizvodov in rešitev; 9) naša sposobnost zaščite zapletenih tehnologij, ki jih razvijemo sami ali pa jih licenciramo, pred tožbami o kršenju pravic intelektualne lastnine tretjih strank, in pravice do neomejene uporabe, ob komercialno sprejemljivih pogojih, določenih tehnologij v naših proizvodih in storitvah, ki jih ponujamo; 10) naša sposobnost zaščite številnih Nokiinih patentiranih, standardiziranih ali lastniških tehnologij pred kršitvami tretjih strank ali pred dejanji, s katerimi bi te skušale ovreči pravico do intelektaulne lastnine teh tehnologij; 11) naša sposobnost učinkovitega upravljanja z našo proizvodnjo in logistiko ter sposobnost zagotavljanja kvalitete, varnosti in pravočasne dobave naših proizvodov in rešitev; 12) tveganja, povezana z inventarjem, ki bi lahko izvirala iz sprememb v povpraševanju; 13) naša sposobnost neprekinjenega pridobivanja kvalitetnih sestavnih delov in podsklopov po sprejemljivih cenah; 14) Nokiina in Siemensova sposobnost uspešne integracije operacij, kadrov in spremljajočih dejavnosti njunih poslov kot posledica združitve Nokiinega in Siemensovega poslovanja, po kateri je nastalo podjetje Nokia Siemens Networks; 15) ali bodo, kot rezultat preiskav domnevnih kršitev prava s strani katerega izmed nekdanjih ali trenutnih uslužbencev Nokie ali Siemensa, vlada ali drugi sprejeli ukrepe proti Siemensu in/ali njegovim uslužbencem, ki bi utegnili vplivati na aktivo in kader, ki ga je Siemens prenesel na Nokia Siemens Networks, ali pa bi prišle na dan kršitve, ki bi se zgodile pred prenosom ali pa se še vedno dogajajo, njihova posledica pa bi se pokazala v določenih ukrepih vlade; 16) stroški, čas, pozornost in viri Nokia Siemens Networks in našega vodstva, porabljeni za odkrivanje, preiskovanje in reševanje situacij, povezanih z domnevnimi kršitvami prava, ki bi vključevale premoženje ali uslužbence oddelka Siemensa, prenesenega na Nokia Siemens Networks; 17) kakršno koli oškodovanje razmerja med Nokia Siemens Networks in njenimi strankami, ki bi lahko bilo posledica vladnih preiskav, ki bi se nanašale na Siemensove operacije, prenešene na Nokia Siemens Networks; 18) razvoj dogodkov, povezanih s pomembnimi, večletnimi pogodbami ali z glavnimi strankami; 19) globalni splošni ekonomski pogoji in še zlasti ekonomski in politični nemiri na vzhajajočih trgih, na katerih poslujemo; 20) naša uspešnost pri urejanju sodelovanja, povezanega z razvojem tehnologij naših proizvodov in rešitev; 21) uspešnost, finančno stanje in storilnost naših partnerjev, s katerimi sodelujemo, dobaviteljev in strank; 22) kakršne koli motnje v sistemu informacijske tehnologije in omrežjih, od katerih je odvisno naše poslovanje; 23) nihanja menjalnih tečajev, med njimi še zlasti nihanja med evrom, ki je naša valuta poročanja, in ameriškim dolarjem, kitajskim juanom, angleškim funtom in japonskim jenom, pa tudi med nekaterimi drugimi valutami; 24) upravljanje s finančno izpostavljenostjo naših strank; 25) Obtožbe o morebitnih zdravstvenih tveganjih zaradi elektromagnetnih polj, ki jih ustvarjajo bazne postaje in mobilne naprave ter tožbe, povezane z njimi, ne glede na vsebino; 26) neugoden izid pravdnih sporov; 27) naša sposobnost zaposliti, obdržati in ustrezno izobraziti usposobljene uslužbence; in 28) vpliv sprememb vladnih politik, zakonov ali pravil; pa tudi dejavniki tveganja, obrazloženi na straneh od 12 do 24 letnega poročila podjetja na obrazcu 20-F pod "3.D dejavniki tveganja" za leto, ki se je končalo z 31. decembrom 2006. Drugi neznani dejavniki ali dejavniki, ki jih ni mogoče predvideti, in temeljne predpostavke, ki bi se izkazale za netočne, bi lahko povzročili, da bi se dejanski rezultati materialno razlikovali od tistih, vsebovanih v napovednih izjavah. Nokia se ne zavezuje k javnemu posodabljanju ali spreminjanju napovednih izjav zaradi novih informacij, dogodkov ali iz drugih razlogov, razen do mere, do katere jo obvezuje zakon.

Za medije (samo v angleščini)

Nokia Siemens Networks

Ga. Karin Weinrother

karin.weinrother@nsn.com

Dunaj/Avstrija

Tel: +43 (0) 5 1707 36337

Investor contacts:

Nokia

Investor Relations,

Europe, tel. +358 7180 34289

Investor Relations,

US, tel. +1 914 368 0555