O-STA

Sporočilo Statističnega urada RS

12. maja bo mednarodni dan medicinskih sester - ob tej priložnosti smo na spletnih straneh Statističnega urada RS objavili nekaj statističnih podatkov o njihovem položaju v Sloveniji.

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=876