O-STA

Izredna revizija indeksa Hrana in pijače - HRP

Na osnovi zahtev za vključitev rednih delnic borznega in prostega trga v indeks Hrana in pijače (HRP) od dne 23. oktobra 2001 velja nova sestava indeksa.

Izključitev: Medaljon (MEDR).

Odbor za indekse je 8.oktobra 2001 opravil izredno revizijo indeksa Hrana in pijače (HRP), ker je bila na osnovi poslovnega poročila družbe ugotovljena bistvena sprememba sektorske strukture portfelja izdajatelja. Prevladujoč delež naložb v živilsko industrijo (32,41%) je družba spremenila v relativno enakomerno razpršenost portfelja na sektorje telekomunikacije, elektrogospodarstva in živilske industrije. Tako je delež živilske industrije v portfelju padel na vsega 15,57% in družba zaradi tega ne izpolnjuje več pogojev za vključitev v indeks Hrana in pijače.

Izračun vrednosti indeksa po novi sestavi bo Ljubljanska borza pričela objavljati v torek, 23. oktobra 2001.