O-STA

LHB Frankfurt 4 mio EUR za dividende

LHB Frankfurt 4 mio EUR za dividende

Danes, 02.08.2007 je potekala 33. Skupščina LHB Frankfurt, ki je članica NLB Skupine. Skupščini so prisostvovali delničarji, ki imajo v lasti 92,98% kapitala banke.

Banka je dosegla neto dobiček v višini 8,014 mio EUR, delničarji pa so podprli predlog Nadzornega sveta in Uprave, da se 50% tega dobička v višini 4,007 mio EUR razdeli kot dividende.

Uprava banke je lastnike informirala tudi o rezultatih prvih šestih mesecev letošnjega leta. Bilančno vsoto, ki znaša na dan 30.06.2007 1.263 mrd EUR, je na enako obdobje lanskega leta povečala za 171 mio EUR, oziroma 16%.

Banka je dosegla bruto dobiček v višini 4,6 mio EUR, kar je za 14% več kot v istem obdobju lani. Delež stroškov v celotnih prihodkih pa je 58% (lani 65,7%).

Vorstandssekretariat