O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami VOCG družbe VOC Celje, d. d.,

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 16. oktobra 2001 sprejela odločbo, da se 16. oktobra 2001, zaradi varstva interesov investitorjev, začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako VOCG, izdajatelja VOC Celje, d. d., Lava 42, ki so uvrščene na prosti trg borze.

Delničarji izdajatelja so na 2. skupščini 12. julija 2001 sprejeli sklep o umiku delnic VOCG z organiziranega trga. Ker na skupščini delničarjev niso bili prisotni vsi delničarji, je uprava izdajatelja dne 16. oktobra 2001 borzi posredovala izjavo, da v zakonsko predvidenem roku treh mesecev, ki se je iztekel 12. oktobra 2001, niso prejeli pisne odpovedi soglasja s strani delničarjev.

Začasna zaustavitev trgovanja bo trajala predvidoma do ustrezne obravnave izključitve delnic VOCG iz trgovanja na prostem trgu.