O-STA

Everest Research Institute: Tretja stranka, ki dobavlja pri zunanjih dobaviteljih lahko privarčuje od 5-15 odstotkov več kot z lastnim izvajanjem

Najboljše lastno izvajanje se lahko meri z učinkovitostjo tretje stranke z zunanjim izvajanjem

Študija o tretji stranki in lastnem izvajanju pravi, da je ocenitev vrednosti bolj pomembna od stroškov

DALLAS--(poslovno poročilo)�-2. okt. 2007�-

Nedavna študija, ki jo je izvedel Everest Research Institute je pokazala, da so tretje stranke, ki dobavljajo pri zunanjih dobaviteljih praviloma 5-15 odstotkov cenejše od lastnega izvajanja kar zadeva celotne operativne stroške. Študija izvaja holistično primerjavo stroškov med operativnimi stroški, produktivnostjo, prehodom, prodajo, trženjem in maržami. Stroškovna prednost pri modelu tretje stranke izhaja najprej iz boljšega finančnega vzvoda, boljšega operativnega okolja, bolj kompleksnega splošnega upravljanja, ki je povezano z večino lastnih izvajanj, kot tudi večje investicije v prenos znanja pri lastnem izvajanju med premestitvijo zunanjega izvajanja storitev in oblikovanjem bolj globalne kulture. Vendar je opaziti, da najboljše lastno izvajanje deluje tudi pri podobnih ali celo nižjih stroških.

Čeprav je zmanjšanje stroškov pomembno, Primerjava med rešitvami zunanjega in lastnega izvajanja storitev za določanje vrednosti iz zunanjega izvajanja priporoča, naj bo odločitev podjetja v zvezi z modelom za finančni vzvod usklajena s kratkoročnimi in dolgoročnimi strateškimi cilji. Inštitut bo 11. oktobra ob 8.00 po srednjeameriškem času gostil konferenco Webinar, ki bo ponudila številna mnenja v zvezi s prepadom med tretjo stranko in lastnim zunanjim izvajanjem storitev.

"Številni dejavniki, ki višajo kratkoročno strukturo lastnih operativnih stroškov, lahko v dolgoročnem smislu predstavljajo dragocene investicije za oblikovanje poslov in strateškega vpliva," je rekel podpredsednik inštituta Global Sourcing for Everest Research Institute, Nikhil Rajpal. "Določanje vrednosti, ki je povezana z lastnim modelom, zahteva vlaganje tako truda kot sredstev, podjetje, ki prehaja na zunanje izvajanje storitev, pa se mora še naprej osredotočati na priložnosti za zmanjšanje stroškov, tam kjer je to koristno."

Glede na rezultate študije je model tretje stranke bolj primeren za podjetja, ki cenijo cilje kot so minimiziranje tveganja lociranja, privabljanje manj nadarjenih kadrov, ki ne predstavljajo jedra poslovanja, in prilagajanje stroškov, ki ustrezajo povpraševanju po procesih s fluktuacijo volumna.

Obratno pa lahko lastni model podpira cilje kot so pridobivanje dostopa do novih geografskih trgov, povečanje dostopa do nadarjenih vodstvenih kadrov, doseganje celovitega nadzora in omogočanje večje integracije z matičnim podjetjem.

"Podjetje mora določiti model, ki je najprimernejši za specifične cilje in situacijo," je rekel vodja inštituta Everest Research Institute, Eric Simonson. "Vedno bolj jasno postaja, da se tretja stranka in lastni modeli razlikujejo med seboj in zato bi jih morali primerjati na osnovi njihovih edinstvenih lastnosti. Tretja stranka in lastni modeli so bolj primerni za določanje edinstvenih vrednosti, ki lahko podjetju v večji meri pomagajo pri doseganju njegovih strateških ciljev, v številnih primerih pa je kombinacija obeh modelov optimalna rešitev."

To poročilo je sestavljeno na podlagi rezultatov iz nedavne študije inštituta Everest, posodobljeni študiji trga z naslovom "Captive Value Diagnostic Study", ki je preučila več kot 100 ključnih izvršnih kadrov, ki se ukvarjajo z lastnim izvajanjem storitev v globalnih družbah. Poročilo je pokazalo, da več kot 85 odstotkov teh izvršnih kadrov verjame, da je njihovo lastno poslovanje kar zadeva varčevanje pri stroških in pričakovanja storitev uspešno, ne glede na nasprotna mnenja.

Webinar bo potekal 11. oktobra 2007, ob 8.00 po srednjeameriškem času; 13.00 greenwiškem srednjem času; 18:30 po indijskem standardnem času. Prijavite se lahko na strani: www.everestgrp.com/Webinars.

Več o rezultatih študije ter izvleček obeh poročil si lahko preberete na www.outsourcing-center.com. Za nakup poročil ali več informacij o storitvah pišite na elektronski naslov info@everestresearchinstitute.com ali pokličite +1-214-451-3110.

O inštitutu Everest Research Institute

Everest Research Institute(www.everestresearchinstitute.com)

služi kot glavni vir neodvisnih strateških obveščevalnih podatkov, kot analiza in vpogled za vodilne korporacije, dobavitelje storitev in vlagatelje na globalna tržišča za zunanje izvajanje storitev. Inštitut naslavlja poslovne postopke in informacijsko tehnologijo v zvezi s strateško nabavo in oskrbuje globalno skupnost za zunanje izvajanje storitev z informacijami, ki omogočajo izredno produktivne in trajnostne strategije izvajanja ter strateških odnosov. Ugledni svetovalni svet inštituta, starejši izvršilni vodje in miselni vodje nadzirajo raziskovalno delo inštituta in s tem zagotavljajo, da se popolnoma sklada s poslovnimi potrebami korporacij, dobaviteljev ponudb in vlagateljev.

Člani inštituta Everest Research Institute imajo dostop do enkratnih analitičnih in svetovalnih storitev, vključno z dostopom do analitikov Everesta, poglobljenih poročil o glavnih temah v zvezi z zunanjim izvajanjem storitev, belih knjig o dogodkih, ki oblikujejo trg, in Webinarjev, ki so oblikovani tako, da omogočajo vpogled in dostop do informacij o pomembnih tržnih trendih. Velika količina znanja in izkušenj na inštitutu omogoča članom edinstven pogled na današnji trg in zagotavlja tekmovalno ostrino, ki je potrebna za izkoriščanje novo nastajajočih priložnosti.

Everest Group je globalno svetovalno podjetje za operativno strategijo, ki ima pisarne v vodilnih poslovnih centrih kot je Dallas; Gurgaon,Indija; London; New York; Toronto in Melbourne. Od leta 1991, ko smo kot vodilni v industriji ustanovili svetovanje za strateško nabavo, si je Everest Group pridobil svetovni ugled za nenehno inovativnost, kajti strankam pri njihovem poslovanju pomagamo dosegati maksimalno vrednost, kar vključuje strategijo izvajanja in uresničevanja. Everest je oblikoval Everest Research Institute(www.everestresearchinstitute.com), ki je centralni vir industrijskih informacij. Za več informacij vas vabimo, da obiščete strani www.everestgrp.com in www.everestresearchinstitute.com.

KONTAKT: The Point Group

Scott Tims, 214-378-7970 x 278

Mobilni telefon: 214-957-6785

stims@thepointgroup.com

ali

Laura Hammontree, 214.378.7970 x 238

lhammontree@thepointgroup.com