O-STA

Sporočilo za javnost

Spoštovani, vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco, ki bo

v ponedeljek, 10. decembra 2007, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Po prvi oceni Eurostata se je bruto domači proizvod (BDP), kazalec gospodarske rasti, v 3. četrtletju letos v primerjavi s 3. četrtletjem 2006 povečal za 2,7 % v območju z evrom in za 2,9 % v EU-27 - oceni sta prilagojeni vplivu sezone in številu delovnih dni. Po teh prvih razpoložljivih podatkih z najvišjo gospodarsko rastjo izstopata Latvija z 11,1 % in Litva z 11,6 %.

Gospodarska rast v Sloveniji v letošnjem 2. četrtletju je bila 6,3-odstotna, ob upoštevanju vpliva sezone in delovnih dni. Kolikšna pa je bila gospodarska rast v letošnjem 3. četrtletju, bo razložila mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune, ki bo predstavila tudi razlike v gospodarski razvitosti statističnih regij v letu 2005, merjeni z regionalnim BDP.

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar

odnosi z javnostjo

Statistični urad RS

www.stat.si

tel.: 01 241 51 58