O-STA

Sporočilo za javnost

Spoštovani, vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco, ki bo

v ponedeljek, 10. marca 2008, ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.

Po prvi oceni Eurostata se je bruto domači proizvod (BDP), kazalnik gospodarske rasti, v 4. četrtletju 2007 v primerjavi s 4. četrtletjem 2006 povečal, in sicer v območju z evrom za 2,2 %, v EU-27 pa za 2,6 % - oceni sta prilagojeni vplivu sezone in številu delovnih dni. Po teh prvih razpoložljivih podatkih izstopata Slovaška z najvišjo (14,3 %) in Madžarska z najnižjo (0,6 %) gospodarsko rastjo; Nemčija z drugo najnižjo rastjo pa je imela 1,8-odstotno gospodarsko rast. Gospodarska rast v Sloveniji je bila v lanskem 3. četrtletju, upoštevamo vpliv sezone in delovnih dni, 6,3-odstotna. Kolikšen pa je bil bruto domači proizvod v zadnjem četrtletju in celotnem letu 2007, bo razložila mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune.

Aktualnosti o predsedovanju Slovenije Delovni skupini Sveta EU za statistiko in napredek pri pripravi predpisov s področja statistike bo predstavila Genovefa Ružić, sopredsedujoča tej delovni skupini in namestnica generalne direktorice Statističnega urada RS. Veselimo se Vaše udeležbe.

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar,

odnosi z javnostjo

Statistični urad RS

www.stat.si

tel.: 01 241 51 58