O-STA

TEHNOUNION, d. d., Ljubljana - sprostitev trgovanja z delnicami TEHG

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 23. oktobra 2001 sprejela odločbo, da se s tem dnem sprosti trgovanje z rednimi delnicami z oznako TEHG, izdajatelja Tehnounion, d. d., Bravničarjeva 11, Ljubljana, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

Izdajatelj je namreč 23. oktobra 2001 na predpisan način v časniku Delo objavil informacije v zvezi z uvozniško pogodbo med podjetjem BMW AG ter izdajateljevo hčerinsko družbo Tehnounion Avto, d.o.o..

Uprava borze je na podlagi javne objave izdajatelja sprostila trgovanje z delnicami TEHG.