O-STA

Tretjina slovenskih trgovcev ponudila namestitev nelegalne programske opreme

Odličen odnos do kupcev, slabo poznavanje tehničnih in pravnih posledic

LJUBLJANA, 23. 4. 2008 Organizacija BSA je predstavila rezultate izvajanja programa skrivnih nakupov (t. i. Mystery Shopper). Skrivni kupci so pri prodajalcih po vsej Sloveniji ugotavljali pristnost programske opreme različnih ponudnikov, rezultati pa kažejo, da je odstotek tistih prodajalcev, ki ponujajo namestitev nelegalne programske opreme še vedno visok, in sicer znaša 32 odstotkov.

Skrivne kupce je za namen raziskave usposobila organizacija BSA, v prvem obdobju pa so opravili 226 obiskov. Ocenjevanje je potekalo na podlagi več kriterijev, med drugim jih je zanimal pristop do kupca, poznavanje izdelkov in razlik med njimi ter poznavanje tehničnih in pravnih tveganj. Rezultati programa skrivnih nakupov kažejo, da je 68 odstotkov obiskanih prodajalcev ponudilo legalno programsko opremo, 10 odstotkov prodajalcev je napeljevalo k nelegalni namestitvi nelicenčne programske opreme oziroma priporočilo pomoč prijatelja pri tem opravilu, 17 odstotkov jih je ponudilo nelegalno namestitev programske opreme, 5 odstotkov prodajalcev pa je hotelo ponujeno namestitev nelegalne programske opreme tudi zaračunati.

Namen programa je zaščititi in ozaveščati kupce ter prodajalce o nakupu in prodaji legalnih kopij programske opreme. BSA je želela z uporabo koncepta skrivnih nakupov pri trgovcih preveriti predvsem veščine komuniciranja in prodaje izdelkov, odzive prodajnega osebja ter stopnjo ozaveščenosti glede intelektualne lastnine. "Program skrivnih nakupov predstavlja uspešen način preverjanja pristnosti programske opreme in odnosa, ki ga imajo prodajalci do problematike. Rezultati obiskov kažejo, da prinašajo naše aktivnosti med prodajalce vedno večjo ozaveščenost, razmeroma visok odstotek prodajalcev, ki ponujajo namestitev nelegalne programske opreme, pa nas spodbuja, da nadaljujemo z našim delom tudi v prihodnje," je povedal Rok Koren, pravni svetovalec BSA v Sloveniji.

Trgovci so se sicer zelo izkazali pri odnosu do kupca, saj je bil ta v večini primerov ocenjen kot odličen (45 odstotkov) ali dober (34 odstotkov), nezadovoljiv odnos pa je prikazalo le 3 odstotke prodajalcev. Najslabše so se obiskani prodajalci odrezali pri merjenju poznavanja tehničnih tveganj, povezanih z uporabo nelegalne programske opreme. Nepoznavanje teh tveganj je bilo ugotovljeno pri 45 odstotkih prodajalcev, medtem ko je bilo nezadovoljivo znanje glede pravnih posledic, povezanih z uporabo nelegalne programske opreme, ugotovljeno pri 77 odstotkih prodajalcev.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O organizaciji BSA (Business Software Alliance):

Business Software Alliance je vodilna organizacija, namenjena spodbujanju varnega in legalnega digitalnega sveta. BSA nastopa v imenu svetovne industrije komercialne programske opreme pred državnimi organi in na mednarodnem trgu. Njeni člani pripadajo eni izmed najhitreje rastočih industrij na svetu. Programi BSA spodbujajo tehnološke inovacije skozi izobraževanje, ki promovira zaščito avtorskih pravic, kibernetsko varnost, trgovanje in e-poslovanje. Člani BSA v Sloveniji so podjetja Adobe, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, CNC, Corel, Famatech, Microsoft, Monotype, Quark, Quest Software, Solid Works, Siemens PLM Software, Symantec in The Mathworks.

Dodatne informacije:

Rok Koren, pravni svetovalec BSA v Sloveniji

Komenskega 12

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 47 509 99

Faks: (01) 47 509 30

E-pošta: info@bsa.si

Spletna stran: www.bsa.org/slovenia