O-STA

Zaključne aktivnosti procesa pripajanja treh bank NLB Skupine

5. maja 2008 bo z vpisom v sodni register zaključen proces pripajanja treh bank: NLB Banke Domžale, NLB Koroške banke in NLB Banke Zasavje k NLB. Skupščine vseh treh bank so že v januarju 2008 sprejele Sklep o soglasju k pogodbi o pripojitvi bank k Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana.

Kot je povedal mag. Danijel Omahen, vodja Projekta pripajanja: "Gre za zahteven in celovit proces, ki bo pomemben korak k nadaljnjemu razvoju in krepitvi NLB in njene skupine. Naštete tri banke bodo postale sestavni del NLB, na svojih področjih pa bodo nadaljevale poslovanje s strankami, ki jih že dobro poznajo in jim zaupajo."

Pripojitev bo prinesla novo kvaliteto v ponudbi, saj bo vsem skupinam strank: občanom, velikim, srednjim ali malim podjetjem ter lokalnim skupnostim, v domačem okolju na voljo popolnejša paleta storitev (tudi zahtevnejših s področja investicijskega bančništva in podjetniških financ) in še kvalitetnejši servis. Povečala se bo kapitalska moč banke, s tem pa tudi možnost za sodelovanje v večjih naložbenih projektih tako v posameznih regijah kot na celotnem prostoru, kjer je prisotna NLB Skupina. Krajše bodo poti uvajanja novosti, do izraza bodo prišle prednosti široke mreže na domačem in tujem trgu.

"Priprave na pripojitev, ki potekajo že od konca leta 2006 v tesnem sodelovanju vseh štirih bank, obsegajo tako operativno-tehnične, tehnološke, kadrovske in organizacijske prilagoditve. Pripojitev bo formalno zaključena 5. maja 2008 z vpisom v sodni register, operativno-tehnološki prehod pa bo izveden čez praznične dni," pojasnjuje vodja projekta.

NLB bo s pripojitvijo univerzalna pravna naslednica vseh pogodbenih razmerij treh bank, zato strankam ne bo treba znova podpisovati pogodb v zvezi z bančnim poslovanjem, spremenile pa se bodo številke transakcijskih računov, varčevalnih računov in vloge postopnih varčevanj ter depozitnih in kreditnih računov, ki jih vodijo posamezne banke. Vse stranke treh bank, tako fizične kot pravne osebe, so bile o procesu pripojitve sproti obveščene, tudi z direktno pošto.

Odnosi z javnostmi NLB

Mojca Strojan

samostojna poslovna komunikatorka

NLB d.d.

Kabinet uprave, Oddelek za odnose z javnostmi

Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

T:+386 1 476 51 21, F:+386 1 476 51 40, E: mojca.strojan@nlb.si

www.nlb.si