O-STA

Akcija merjenja krvnega tlaka ob dnevu hipertenzije

V soboto, 10. maja 2008, bo ob svetovnem dnevu hipertenzije Krka skupaj s Sekcijo za arterijsko hipertenzijo že četrtič zapored pripravila akcijo merjenja krvnega tlaka mimoidočim obiskovalcem v slovenskih mestih.

Letos je v akcijo vključenih 10 mest. Potekala bo v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Celju, Kopru, Novi Gorici, na Bledu, Jesenicah, v Brežicah in Murski Soboti. Prireditve bodo v vseh mestih potekala sočasno, in sicer od 9. do 13. ure.

Slogan letošnjega svetovnega dneva hipertenzije je Merite svoj krvni tlak doma.

Merjenje krvnega tlaka in spremljajoči kulturni program bosta tako potekala:

- v Ljubljani na Prešernovem trgu,

- v Mariboru na Trgu svobode,

- v Novem mestu v Mercatorjevem centru Cikava,

- v Celju na križišču Stanetove in Prešernove ulice,

- v Brežicah v Intermarketu,

- v Kopru na ploščadi med hotelom Koper in slaščičarno v Kopru,

- na Bledu pred trgovsko-poslovnim centrom,

- na Jesenicah v Mercatorjevem centru,

- v Novi Gorici na Bevkovem trgu.

V vseh navedenih krajih bodo postavljeni šotori, v katerih bodo medicinske sestre in dijakinje zdravstvenih šol mimoidočim na njihovo željo merile krvni tlak. Obiskovalci bodo lahko od strokovnih sodelavcev in zdravnika izvedeli, kaj pomeni izmerjena vrednost za njihovo zdravje in kako ukrepati, če jim bodo izmerili zvišan krvni tlak. Več o krvnem tlaku si bodo mimoidoči lahko prebrali tudi v Krkinih knjižicah V skrbi za vaše zdravje, ki jim bodo na voljo.

Ob letošnjem svetovnem dnevu hipertenzije je Krka kot generalni pokrovitelj podprla tudi prireditev, poimenovano Šport špas - dan druženja treh generacij. Prireditev, ki bo prav tako potekala v soboto, organizira preko 90 slovenskih šol in vrtcev, društev upokojencev in zdravstvenih domov. Akcija si na temelju spoštovanja vrednot športa, zdravja in ekologije prizadeva ozaveščati šolarje, mlade in starejše o pomenu življenja in njegovih kvalitet. Prizadeva pa si tudi ohraniti medgeneracijsko povezanost, saj je le-ta ključna za ohranjanje zdrave družbe.

Krkino temeljno poslanstvo je omogočati vsem ljudem zdravo in kakovostno življenje. Zavedajo se svoje družbene odgovornosti, zato si s sponzorstvi in donacijami ter raznimi akcijami prizadevajo za boljše življenje. Pomagajo na socialnem in zdravstvenem področju ter spodbujajo kulturno, športno, društveno in družabno življenje. Tako s podporo mladinskih in množičnih družbenih programov v Krki vse generacije spodbujajo k zdravemu in koristnemu preživljanju prostega časa.

Služba za odnose z javnostmi

Krka, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

SI-8501 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 002

www.krka.si