O-STA

12. državno tekmovanje "Mladi podjetniki" - sporočilo za javnost

V petek, 9. maja 2008, je v Ljubljani, v prostorih GEA Collegea - Visoke šole za podjetništvo (stavba WTC, Dunajska 156) potekalo že 12. državno tekmovanje "Mladi podjetniki". Tekmovanje smo organizirali GEA College - Visoka šola za podjetništvo skupaj z Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije, Centrom za poklicno izobraževanje RS in Centrom za razvoj malega gospodarstva.

Državno tekmovanje "Mladi podjetniki" je vrhunec vsakoletnih prizadevanj dijakov, ki pri pouku ali v okviru izbirnih vsebin razvijajo lastne poslovne zamisli, pripravljajo poslovne načrte in organizirajo javne predstavitve. Skupine dijakov tako izdelajo projektne naloge in na državnem tekmovanju multimedijsko predstavijo lastne poslovne zamisli - poslovne načrte, ki jih pripravijo skupaj z mentorji. Tekmovanje je med sodelujočimi slovenskimi srednjimi šolami že tradicionalno, saj letos praznuje 12. obletnico.

Namen tekmovanja je povečevanje zanimanja za ekonomijo in podjetništvo ter dvigovanje ravni znanja. Na tekmovanju odkrivamo nadarjene dijake za podjetništvo in jih spodbujamo k poglabljanju znanja in izvirnosti ter poudarjamo pomen znanja ekonomije in podjetništva v vsakdanjem in poklicnem življenju. Namen tekmovanja "Mladi podjetniki" je tudi omogočiti izmenjavo izkušenj predavateljev, mentorjev in dijakov ter še dodatno vzpodbuditi v mladih podjetniško žilico in jih usposobiti za prepoznavanje/uresničevanje tržnih priložnosti.

Veseli nas, da se število prijav na tekmovanje iz leta v leto povečuje. Letošnjega se je udeležilo kar 24 tekmovalnih ekip iz 18 srednjih šol iz vse Slovenije.

Na tekmovanju je zmagala ekipa iz Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, s poslovnim načrtom Hiša zdravja, d.o.o. Članice podjetniške ekipe iz Nove Gorice Urška Žižmond, Maja Šulin in Ines Kovic so poslovni načrt pripravile pod mentorstvom gospe Elde Levpušček.

Drugo mesto je zasedla ekipa iz Srednje kmetijske šole in biotehniške gimnazije, GRM Novo mesto, s poslovnim načrtom Ekološka vrtnarija Korenček. Članici podjetniške ekipe iz Novega mesta Nina Legan in Anja Grandljič sta poslovni načrt pripravili pod vodstvom gospe Mateje Prus.

Tretje mesto pa je zasedla podjetniška ekipa iz Srednje šole Srečka Kosovela Sežana s poslovnim načrtom Nova revolucija. Članice podjetniške ekipe iz Sežane so Klavdija Iskra, Sara Štemberger, Maja Jagodnik in Marina Božič. Njihova mentorica je gospa Maja Prešeren.

Ocenjevali smo strokovno in celovito izdelavo poslovnega načrta, javno prepričljivost ter izvirnost predstavitve.

V priponkah vam pošiljam še nekaj foto utrinkov.

Dodatne informacije:

mag. Saša Jevšnik, direktorica Službe za marketing in komuniciranje,

Dunajska c. 156,

1000 Ljubljana,

tel.: +386 1 5881 372,

gsm: +386 41 79 30 79, faks: + 386 1 5881 333,

sasa.jevsnik@gea-college.si,

http://www.gea-college.si