O-STA

Diners Club Slovenija na Obalo prinaša 120 novih delovnih mest

Ljubljana, 12. maj - V soboto, 10. maja, so se v Izoli sestali dr. Tomislav Klokočovnik, župan občine Izola, Tomaž F. Lovše, prvi človek in solastnik Diners Cluba Slovenija, in Barbara Lovše, namestnica direktorja Diners Cluba Slovenija. Razlog srečanja je bil nedavni odkup Diners Cluba Italia, ki ga je od ene največjih finančnih institucij na svetu odkupil finančni holding Findale Enterprises, ltd., tudi lastnik Diners Cluba Slovenija. Z odkupom je Izola pridobila nov servisni center in 120 novih delovnih mest, ki za občino pomeni velik napredek v razvoju.

Soboto, 10. maja, je Izolo zaznamovalo srečanje, ki za Izolane in ostale prebivalce Obale prinaša velik preobrat in napredek v razvoju mesta in obalne regije, predvsem na gospodarskem in zaposlitvenem področju. Dr. Tomislav Klokočovnik, župan Občine Izola, Tomaž F. Lovše, direktor Diners Cluba Slovenija, in Barbara Lovše, namestnica direktorja Diners Cluba Slovenija, so predstavili pridobitev, ki na Obalo prinaša 120 novih delovnih mest. Nov servisni center Diners Cluba Italie, ki bo odslej lociran v Izoli, za mesto pomeni tudi večjo razpoznavnost in zanimanje s strani dosedanjih obstoječih ter bodočih uporabnikov storitev Diners Cluba.

Finančni holding Findale Enterprises je dne 08. 05. 2008 sklenil pogodbo s Citibank Plc London in od Citbanke PLc odkupil 100-% poslovni delež v družbi Diners Club Italia Srl. Findale bo še naprej razvijal italijanski Diners Club v okviru milanskega sedeža, pomembne funkcije, ki so se doslej izvajale v zunanjih servisnih centrih, pa se bodo prenesle iz Barcelone, Indije in Velike Britanije v novo ustanovljeni servisni center v Izoli. Pri izvedbi načrta prestrukturiranja Diners Cluba Italie bo tako ključnega pomena tudi slovensko znanje, saj bodo zaposleni v Diners Clubu Slovenija v Izoli prevzeli vodilno vlogo pri postavitvi regionalnega servisnega centra, ki bo podpiral italijansko in slovensko tržišče. Servisni center Diners Club Italija se bo preselil v prostore kompleksa Rotonde v izolski Marini.

Širitev na Obalo prinaša 120 novih delovnih mest, s pomočjo katerih bo podjetje, ki se uvršča med 101 najboljših zaposlovalcev v Sloveniji, dosegalo zastavljene cilje. Servisni center v Izoli bo podpiral tudi druge franšize v regiji, zato se izraža potreba po italijansko govorečih sodelavcih. V novem servisnem centru se bodo opravljali procesi avtorizacije, izterjav in ostale dejavnosti klicnega centra. Ob tej priložnosti bo podjetje Diners Club Slovenija v mesecu maju pričelo z izvajanjem velike akcije za pridobivanje kadrov. Iskali bodo osebe oziroma iskalce zaposlitve različnih profilov, tako z izkušnjami iz bančnega in zavarovalniškega segmenta, kot tudi osebe, ki izkušenj s kreditnimi karticami še nimajo. Usposabljanje novega kadra se bo pričelo že v začetku meseca julija, celoten tim 120 ljudi pa bo z rednim delom začel v mesecu septembru.

Tomaž F. Lovše, direktor Diners Cluba Slovenija: "Upam si trditi, da bo tudi Diners Club Italia, ki ima sicer že 350 tisoč svojih uporabnikov, dosegel podoben uspeh kot sestrsko podjetje Diners Club Slovenija. Gradili bomo na dobri prepoznavnosti znamke, vlagali v razvoj novih produktov in v razširitev trgovske mreže, s čemer bomo v naslednjih dveh letih že beležili vsaj 20-odstotno letno rast podjetja."

Dr. Tomislav Klokočovnik, župan občine Izola: "Cilj Občine je vzpostaviti bolj pozitivno stanje in vzdušje ter zagotoviti stabilen razvoj, ki bi Izoli podal še večji čar, vsebino in izpodbil pretekle, nekoliko "zastarele" nazore. Potezo Diners Cluba Slovenija ocenjujem kot zgodovinsko in izjemno pomembno priložnost, katere dejanski vpliv in vrednost bo moč spoznati zelo kmalu, nedvomno pa jo bomo občutili tudi na dolgi rok, saj je na Obali veliko mlade kvalificirane delovne sile še vedno brez zaposlitve, sama industrija v Izoli pa počasi izumira."

Dodatek: podpisi pod fotografijami

  1. DC_Srecanje v Izoli_1: od leve proti desni dr. Tomislav Klokočovnik, župan Občine Izola, Barbara Lovše, namestnica direktorja Diners Cluba Slovenija, in Tomaž F. Lovše, direktor Diners Cluba Slovenija.
  2. DC_Srecanje v Izoli_2: od leve proti desni dr. Tomislav Klokočovnik, župan Občine Izola, in Tomaž F. Lovše, direktor Diners Cluba Slovenija.

Več informacij:

Barbara Lovše

namestnica direktorja Diners Cluba Slovenija, d.o.o.

Tel: 01/589-61-18

e-naslov: barbara.lovse@dinersclub.si