O-STA

Rezultati 42. avkcije trimesečnih in 13. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 42. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 13. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 23.10.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 42. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM042240102 je znašala 4.200.000.000 SIT oziroma 420.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 872.818 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 420.000 lotov naročil v skupni vrednosti 4.200.000.000 SIT po enotni ceni 97,376. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 10,66%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 42. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 24.01.2002.

Razpisana emisija 13. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM013250402 je znašala 2.400.000.000 SIT oziroma 240.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 729.794 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 240.000 lotov naročil v skupni vrednosti 2.400.000.000 SIT po enotni ceni 94,533. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 11,44%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 13. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 25.04.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 27.11.2001, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 24.12.2001.